Banenverlies door automatisering

trendsOnderzoekers Carl Benedikt Frey en Michael Osborne van de Universiteit van Oxford hebben eind 2013 een analyse gemaakt van banen die door automatisering dreigen te verdwijnen. Conclusie: 47% van de banen dreigt binnen 20 jaar te verdwijnen. Zij onderscheiden 9 competenties die nog moeilijk te automatiseren zijn en daarbinnen 3 categorieen: technisch, creatief en sociaal en zij werken met een schaal van 1 tot 10. Specialistische chirurgen lopen bijvoorbeeld weinig risico. Opvallend is dat zij in de dienstverlenende sector veel banenverlies zien: winkelbediende, serveerster, receptionist…( bron NRC 6 februari 2014).

Dit roept veel vragen op.
– Wat is het saldo van banenverlies en banengroei?
– Geldt dit ook voor Nederland? Waar liggen kansen en bedreigingen?
– Hoe kan onderwijs hier op inspelen? Is er wel werk voor iedereen?
– Wat kan de politiek doen?…

Een interessante visie in het genoemde stuk is de volgende. Efficiency leidt dus tot verdwijnen van banen als serveerster en winkelbediende. Zal het niet zo zijn dat de rijken dit zullen behouden en de armen het met een robot moeten doen?

Die gedachte kun je uitbouwen tot een brede trend.
Een groot deel van de bevolking zal transacties afwikkelen op een alleen door ict ondersteunde wijze: “computerstemmen,” electronische berichten, afhaalkluizen… Een klein deel van de bevolking zal extra betalen voor menselijk contact, empathie…

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.