Bezuinigen op de ouderenzorg

De AWBZ wordt drastisch hervormd. Het budget wordt verlaagd van 27 miljard naar 10 miljard. Een deel van die 17 miljard verlaging gaat naar de zorgverzekering ( verpleging en verzorging) en de gemeenten ( huishoudelijke hulp). Op het deel dat naar de gemeenten gaat zit een korting van 40%. Adviesbureau Berenschot berekende dat ca 800 van de 2000 verzorgings- en verpleeghuizen gaan sluiten. ( bron gegevens: NRC 13 december 2013).
Enkele volume effecten zijn helder. Minder verpleegplaatsen in tehuizen, minder huishoudelijke hulp, verlies van banen voor vooral laag geschoolden.
Achter deze andere werkwijze zit de aanname dat een deel kan worden opgevangen door eigen financiering door de burger en door hulp uit bijvoorbeeld de privé kring.
– De werkwijze van de rijksoverheid is op hoofdlijnen helder. Minder duidelijk is hoe gemeenten hun taak zullen gaan invullen ( uitbesteden?), welke criteria voor toewijzing zij gaan hanteren en welke beroepsmogelijkheden er zijn. Het is heel aannemelijk dat burgers in beroep zullen gaan. Daarbij zullen niet alleen vragen als urgentie en gelijke behandeling aan de orde komen, maar ook over de budgetgrenzen en de beveiliging van de ( financiele, medische…) gegevens van de burger.
– Zal dit tot ander gedrag van de burger gaan leiden? Meer cultiveren van zijn privé relaties, organiseren van zelfhulpgroepen? Gemeenten zouden eens moeten onderzoeken of zij dat laatste kunnen stimuleren ( community managemement), niet alleen als praktische oplossing, maar ook om draagvlak te scheppen voor het eigen handelen.

 

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.