Bitcoin

Volgens de Nederlandse Bank moeten consumenten zich bewust zijn van de risico’s die verbonden zijn aan virtuele valuta’s, zoals Bitcoin en Litecoin. De bank volgt de ontwikkelingen wel, maar deze valuta vallen buiten de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.