Een nieuwe taak voor de gemeentebibliotheek?

bibliotheekDe bibliotheek heeft een belangrijke rol gespeeld bij de emancipatie: het bevorderen  van zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en participatie om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.
Vroeger lag het accent op leren lezen en blijven lezen om zich te ontwikkelen. Dat alles op een betaalbare en laagdrempelige wijze. Daar is nog steeds behoefte aan.
Een belangrijke verandering is de komst van meer technieken en informatiedragers. Vroeger was een boek niet voor iedereen betaalbaar, nu is dat bijvoorbeeld de computer met de bijbehorende ( internet) abonnementen. De bibliotheek kan hier een rol spelen met computerwerkplekken en wifi.
Ook zzp-ers zouden baat hebben bij zo’n werk- en ontmoetingsplek waar internet is. Er is ook armoede in die groep en dus zijn de trendy commerciele locaties niet voor iedereen weggelegd.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.