Europa: vrije interne markt en bankenunie

overheidDe vrije interne markt is een motor voor de economie. Deze vereist echter dat de financien op orde zijn. Niet alleen de landenbegrotingen ( om de waarde van de euro te beschermen etc.), maar ook het bankwezen. Herhaling van massaal omvallende banken en noodgedwongen met miljarden bijspringende regeringen is ongewenst. Maar het blijft bijv. een feit dat Nederland een financiele sector heeft die verhoudingsgewijs te groot is voor haar economie. Dat blijft een risico.
Momenteel worden de landenbegrotingen en banken onder de loupe genomen en wordt bovennationaal toezicht ingericht. Er dient echter ook een Europees beslismechanisme en een Europees fonds – buffer- te komen om nieuwe problemen planmatig aan te kunnen pakken.
De nieuwe werkwijze zal erom draaien dat er bovennationaal beslist wordt, maar dat landen en banken de financiele middelen leveren.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.