Kabinet reageert op WRR rapport “Naar een lerende economie”

overheidDe WRR publiceerde in november 2013 het rapport “Naar een lerende economie.” De WRR is bezorgd over de economische ontwikkeling ( groei is niet meer vanzelfsprekend) en pleit voor  een strategie die gericht is op het verbeteren van het verdienvermogen van Nederland.
De WRR heeft  o.a. kritiek op het topsectorenbeleid ( te zeer politiek gekozen speerpunten), dat veel innovatiesubsidie naar projecten gaat die anders ook zouden zijn doorgegaan, dat het poldermodel niet echt helpt en o.a. nieuwkomers buitensluit, dat het levenslang leren niet goed van de grond komt.
De minister van EZ en de minister van OCW reageerden hierop; zij zien het minder somber in. ( bron feiten NRC 27 februari 2014).

Die reactie kan worden samengevat met het gebruikelijke “veel is al in gang gezet & het heeft zijn tijd nodig.”
Kernvraag is echter wie we ( economisch) willen zijn en wat we ervoor willen doen om dat te bereiken en dat ook vast te houden. Omdat we niet op een autarkisch eiland wonen hangt dat mede af van wat andere economieen doen. Dat laatste ontbreekt te zeer in de kabinetsreactie. Een indicatie: “…ik denk niet dat we een Silicon Valley moeten bouwen. Wij mogen echt blij zijn met wat onze kennisinstellingen nu al doen.” “Wij zullen het op wereldniveau nooit winnen van de kadaverdiscipline van de Aziaten. We zullen het ook niet winnen van de absolute vrijheid van onderwijs van de Finnen. Wij moeten het mengen:  verantwoordelijkheden laag leggen en bovenaf stimuleren en sturen.”
Het gaat dus ook om reflectie over de vraag waarom dat WRR rapport überhaupt nodig was: waarom is Nederland nu al niet toegerust voor de 21e eeuw? Wie kan ons daar echt bij helpen?
Het hopen is op eigenzinnige ondernemers, zzp-ers en werknemers die op eigen kracht grenzen verleggen.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.