Nudging: gewenste of ongewenste beïnvloeding door de overheid

overheidDe Britse belastingdienst gebruikt “nudging”: een wanbetaler krijgt niet alleen een aanmaning maar ook een overzicht hoeveel in zijn wijk wel al betaald hebben. Daarmee wil deze gedrag – ik wil niet onderdoen voor de buren – in de goede richting duwen. Het gaat  om een beleidsinstrument.

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling ( RMO) adviseert daar nu de minister van VWS over. Een kernpunt is openheid over het hoe en wat om elke zweem van manipulatie te voorkomen. Een ander is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zeker waar het gevoelige onderwerpen betreft die in discussie zijn als ritueel slachten, euthanasie en orgaandonatie. ( bron NRC 26 maart 2014).

Stelling. Geen beïnvloeding met “nudging” van lopende maatschappelijke of politieke processen, alleen ter ondersteuning van vaststaand en onomstreden beleid zoals rijden onder invloed.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.