Open brief technologiebedrijven aan Washington

Acht grote Amerikaanse technologiebedrijven ( Google, Apple, Microsoft, Facebook, Yahoo, Twitter, AOL, LinkedIn) hebben in een open brief tegen het massaal meelezen en afluisteren van gebruikers van internetdiensten geprotesteerd. Zij verwijzen daarbij naar de grondrechten uit de Amerikaanse grondwet. Zij pleiten voor wetgeving die zorgt dat die activiteiten proportioneel blijven t.o.v. de risico’s.

Natuurlijk vrezen deze bedrijven ook dat ze niet meer worden vertrouwd en klanten verliezen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat met name overheden en bedrijven de Amerikaanse producten gaan mijden.

“Never waste a good crisis”: zitten hier mogelijkheden in voor bijv. Europa? Is het denkbaar veilige eigen systemen en infrastructuur te ontwikkelen?
Een kanttekening vooraf bij deze vraag: ook de eigen overheden monitoren. Het is daarom wellicht zinvoller te investeren in encryptie.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.