Prognose arbeidsmarkt

ABN-AMRO bericht 6 januari 2014 in een rapport dat de werkgelegenheid de komende tien jaar mogelijk nog laag blijft en dat de verwachte krapte op de arbeidsmarkt uitblijft. Belangrijkste reden is dat mensen langer doorwerken en dat het aantal werkende ouderen stijgt.Het aandeel van de werkende jongeren blijft dalen. ( bron: NRC 6 -1-2014) .
– Het ontbreken van krapte op de arbeidsmarkt is geen stimulans voor ontwikkeling en inroductie van nieuwe werkwijzen. Dat kan bijv. een rem zijn op Het Nieuwe Werken, maar breder ook op onze concurrentiepositie.
– De werkloosheid onder de jongeren is uiteraard slecht voor de economie en voor de ontwikkeling van jongeren die het treft.
– Een element dat niet wordt genoemd in het bericht is versoepeling ontslagrecht etc.: hoe stevig is die prognose over deelname van ouderen dus?.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.