Verantwoording en toezicht zijn zoek 1

toezichtDe Onderzoeksraad voor Veiligheid schreef 26 maart 2014 dat de veiligheid van ons vlees niet is gewaarborgd. De vleesbedrijven in binnen- en buitenland werken niet altijd schoon. Het toezicht wordt steeds vaker overgelaten aan bedrijven en de overheid trekt zich terug en vertrouwt op “systeemcontroles.” De Nederlandse Voedsel-  en Warenautoriteit ( NVWA) heeft te weinig kennis en informatie om fraude te bestrijden. Bovendien is deze zelf onderdeel van het proces omdat die en vlees moet keuren en toezicht moet houden op het totaal. Bij de laatste reorganisaties van de NVWA stond niet  verbetering van het toezicht voorop maar lastenverlichting voor overheid en bedrijfsleven. ( Bron feiten NRC 26 maart 2014).

Dit raakt een breder probleem. Er zijn verantwoordelijkheden en risico’s en daar is de overheid kennelijk niet graag meer op aanspreekbaar. Het antwoord is vaak:
– op afstand plaatsen van het onderwerp ( privatiseren…);
– treffen van een overdaad aan maatregelen zodat “alles eraan gedaan is” en het excuus bij falen klaar ligt.

De kernvraag bij dit alles is of dit verantwoord gebeurt: was die privatisering terecht en zorgvuldig, waren die maatregelen effectief en proportioneel?
Voor wat betreft het op afstand plaatsen weten we inmiddels dat de burger voor veel klachten geen loket meer heeft en verzandt in procedures. De Ombudsman heeft het onnodig druk.
Voor wat betreft het dichtregelen betekent dat vaak onnodige lasten en kosten en dat ergens diep in de organisatie iemand de schuld kan krijgen omdat die een van de vele hem bekende of onbekende, uitvoerbare of niet uitvoerbare regels heeft overtreden.
– Wie kent een sector die op dit punt – verantwoordelijkheden en toezicht goed ingevuld – goed is georganiseerd? Woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, universiteiten, openbaar vervoer, banken, accountancy, scholengemeenschappen  vallen gelet op recente affaires alvast af.
– Wat zijn mogelijke oplossingen?

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.