Author's posts

Quick scan scenario Klimaatakkoord deel 2

Wat als het mondiale Klimaatakkoord faalt? Een interview met Deltacommissaris Wim Kuijken eind 2018 ( bron NRC 9/11/2018) geeft een inkijkje in beschikbare scenario’s. Deugt onze strategie tegen de effecten van klimaatverandering? „Onze strategie is de scenario’s in kaart brengen. De zeespiegel zou deze eeuw kunnen stijgen met 35 centimeter of zomaar met één of …

Continue reading

Share

Quick scan scenario Klimaatakkoord deel 1

Het  ontwerp Klimaatakkoord ligt op tafel. Een quick scan scenario kan helpen snel inzicht te krijgen in deze materie. De onderliggende redenering is heel kort samengevat: de opwarming van de aarde moet worden ingeperkt om deze leefbaar te houden,  Nederland gaat daartoe de uitstoot van broeikasgassen beperken, concreet x procent voor jaar x, instrument is …

Continue reading

Share

Quick scan scenario: de gaswinning

Scenario’s zijn altijd actueel. Het is ook goed om er eens een over het verleden te maken met de kennis van nu om te leren.De aardgaswinning in Nederland kwam begin jaren zestig op stoom. De Nederlands politiek koos er grosso modo voor de opbrengsten direct te besteden. Natuurlijk was bekend dat de eigen gasvoorraad ooit …

Continue reading

Share

WRR rapport “Geld en schuld: De publieke rol van de banken”

Dit rapport kreeg bekendheid door het voorstel van een overheidsbank voor betalen en sparen. De bredere context is veel interessanter. Ik raad aan de samenvatting te lezen. Een belangrijk punt vind ik de passage over schulden. De schuldengroei moet worden getemd met macrobeleid, maar er zijn onderdelen van beleid waar schulden juist gestimuleerd worden. Daar …

Continue reading

Share

Het Nederlandse Bank-rapport: “Op waarde geschat” heeft meerwaarde

Het rapport van DNB gaat in op uitdagingen voor de financiële instellingen als gevolg van o.a. klimaatverandering. Lezenswaardig, ook vanuit het oogpunt van methodologie. Uit het bulletin van DNB: “Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat de financiële sector niet alleen geconfronteerd wordt met klimaatgerelateerde risico’s, maar ook met andere ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Water- en grondstoffenschaarste, …

Continue reading

Share

Quick scan scenario 2

Een illustratie van een eenvoudig scenario. Stel de vraag is of er voldoende brandstof zal zijn voor auto’s in 2030. In een eenvoudige benadering gaat het erom of er wel of niet voldoende fossiele brandstof is ( “benzine”) en of er wel of niet alternatieve energiebronnen gebruikt kunnen worden (‘’waterstof”). Die twee dimensies geven vier …

Continue reading

Share

Quick scan scenario 1

Er gaat vaak veel tijd zitten in het maken van plannen en het in rapporten gieten die vervolgens weer moeten worden aangepast of in een la verdwijnen. Probeer het eens met een quick scan scenario. Een ruwe schets als basis voor een gesprek en ga dan pas verder uitwerken. 1. Forecasting Schets vanuit het heden …

Continue reading

Share