Burgerinitiatief: onderling leveren goederen en diensten: gebouwen

duurzaamIn de economie ligt het zwaartepunt traditioneel bij de professionele aanbieder, de producent of dienstverlener. De burger is daar overwegend afnemer. De burgers verenigen zich echter ook al heel lang om zelf zaken te regelen, bijvoorbeeld bij de oprichting van scholen, maar dat is relatief marginaal en vooral in de not for profit sector.
Internet biedt nieuwe mogelijkheden voor burgerinitiatief. In eerste instantie kan worden gedacht aan een verschuiving van bestaande initiatieven naar internet, waar het bijvoorbeeld sneller, eenvoudiger en grootschaliger kan. Bijvoorbeeld zich online verenigen om druk uit te oefenen op aanbieders om kwaliteit te leveren en afspraken na te komen.
Er zijn echter nieuwe toepassingen die erop duiden dat dit burgerinitiatief wel eens meer dan marginaal zou kunnen worden en tot systeemwijziging zou kunnen leiden.Voorbeeld.
– Gebouwen. Via Airbnb ( https://www.airbnb.nl/ ) kunnen burgers hun woning of kamers tijdelijk verhuren, bijvoorbeeld aan toeristen. Natuurlijk is dat verhuren op zich niet nieuw, maar het gaat om het gemak, de relatief lage kosten voor huurder en verhuurder en de omvang van het aantal reserveringen. Hotels spreken al van concurrentievervalsing en in verschillende steden worden al regels aangescherpt om dit verschijnsel in te kaderen. Het gaat immers niet alleen om concurrentie voor hotels, maar bijvoorbeeld ook om gederfde toeristenbelasting en brandveiligheid. Hetzelfde gebeurt overigens ook al met kantoorruimte voor bijvoorbeeld zzp-ers.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.