Burgerinitiatief: onderling leveren goederen en diensten: geld en verzekeren

duurzaamIn de economie ligt het zwaartepunt traditioneel bij de professionele aanbieder, de producent of dienstverlener. De burger is daar overwegend afnemer. De burgers verenigen zich echter ook al heel lang om zelf zaken te regelen, bijvoorbeeld bij de oprichting van scholen, maar dat is relatief marginaal en vooral in de not for profit sector.
Internet biedt nieuwe mogelijkheden voor burgerinitiatief. In eerste instantie kan worden gedacht aan een verschuiving van bestaande initiatieven naar internet, waar het bijvoorbeeld sneller, eenvoudiger en grootschaliger kan. Bijvoorbeeld zich online verenigen om druk uit te oefenen op aanbieders om kwaliteit te leveren en afspraken na te komen.
Er zijn echter nieuwe toepassingen die erop duiden dat dit burgerinitiatief wel eens meer dan marginaal zou kunnen worden en tot systeemwijziging zou kunnen leiden.Voorbeeld
– Geld. Geld lenen en uitlenen door particulieren is een trend. Bekend is het crowdfunding, waar vaak vele particulieren kleine bedragen aan een concreet project lenen. Bijvoorbeeld via Kickstarter.com ( http://www.kickstarter.com ). Minder bekend zijn “banken” waar burgers elkaar geld lenen: Zoppa.com ( http://www.zopa.com  ) en Prosper.com (http://www.prosper.com ).
– Verzekeren. Zelfstandigen kunnen zich via broodfonds.nl ( http://www.broodfonds.nl/ ) verzekeren voor arbeidsongeschiktheid; zelfstandigen verzekeren elkaar daar letterlijk in kleine groepen.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.