Organiseren van alternatieve energiewinning door burgers

duurzaamEnergie opwekken met zonnepanelen en windmolens, voedsel verbouwen al dan niet in stadstuinen: de burger doet het steeds meer zelf. Het is een trend. Een interessante vraag is welke projecten succesvol zijn en waarom. Daarbij is een tweedeling mogelijk. De individuele burger en groepen samenwerkende burgers. De laatste is het meest interessant omdat het hier om grotere schaal en een breder palet aan producten kan gaan en er daardoor ook enige professionaliteit nodig is.
Los van de inhoud – zonne energie, windenergie …- is dan de vraag hoe een groep dat kan doen.
– De kracht van de groep. Als de groep wil mobiliseert hij collectieve krachten die bijvoorbeeld een gemeente of energieleverancier doorgaans niet kan mobiliseren. Cruciaal is dat er voortrekkers zijn die mensen kunnen enthousiasmeren, doorpakken en binden. Verder is belangrijk dat de groep divers is: inhoudelijke kennis, bestuurlijke orientatie, technische handigheid, boekhoudkennis, doenermentaliteit…Verder moet de groep ook open zijn, zodat mensen gemakkelijk kunnen aansluiten. Daaronder ligt dan nog het meest kostbare fundament: sociale binding.
– Breedte van het project. Het is wezenlijk anders als het gaat om een project, bijvoorbeeld zonnepanelen, of een project met meer onderdelen. De zonnepanelen liggen er, maar hoe houd je dan de groep bij elkaar, voor onderhoud enz.? Dat is een smalle basis. Anders ligt dat wanneer er meer initiatieven tegelijk zijn. Dat dwingt tot meer samenwerking, maar ook tot professionalisering. Er wordt dan ook meer haalbaar: het budget neemt toe, tegenvallers bij het een kunnen worden opgevangen met meevallers bij het ander enz.. Dat raakt ook het cruciale punt van continuïteit van de groep.
– Externe steun. De groep moet het zelf doen, maar het helpt als er externe steun is. Dat raakt in het bijzonder ook de gemeente. De gemeente heeft zijn eigen taak, maar kan baat hebben bij dit soort initiatieven. De gemeente kan dus bijvoorbeeld expertise leveren. Daarbij speelt een rol dat als er veel of grote initiatieven zijn dat invloed krijgt op het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld een energieautonoom dorp.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.