WRR rapport “Geld en schuld: De publieke rol van de banken”

Dit rapport kreeg bekendheid door het voorstel van een overheidsbank voor betalen en sparen. De bredere context is veel interessanter. Ik raad aan de samenvatting te lezen.
Een belangrijk punt vind ik de passage over schulden. De schuldengroei moet worden getemd met macrobeleid, maar er zijn onderdelen van beleid waar schulden juist gestimuleerd worden. Daar moet dus ook de invloed op het schuldenniveau worden meegewogen. Daar wringt het dus: we moeten als samenleving minder schulden willen ( Nederland heeft internationaal gezien zeer hoge schulden), maar banken willen tegelijk zoveel  mogelijk  hypotheken verkopen. De vraag om herijken van de grens tussen publiek en privaat/ bank is volkomen terecht.
Een actueel voorbeeld: Den Haag speelt met de gedachte om burgers te laten lenen voor het energieneutraal maken van woningen.

Uit de samenvatting (https://bit.ly/2QY0jtE  ) :

De WRR signaleert twee kernproblemen in ons huidige stelsel: de grote omvang en hoge volatiliteit van schulden en de onbalans tussen publieke en private belangen.

Aanbevelingen  WRR
Voor een evenwichtigere groei van schuld en een betere balans tussen publieke en private belangen moet een aantal belangrijke veranderingen worden doorgevoerd. Daartoe doet de WRR een viertal aanbevelingen:
– Zorg voor diversiteit in de financiële sector
– Tem de overmatige schuldengroei
– Wees beter voorbereid op de volgende crisis
– Veranker de publieke dimensie van banken

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.