Banken inkrimpen?

Nederland heeft een hoge schuldenlast. Kortweg gaat het om enerzijds “bedrijfsschulden” voor investeringen en anderzijds om “private schulden” voor hypotheken en consumptiekrediet. Vooral de hypotheekschuld onderscheidt ons van andere landen.
Zijn banken er om de reële economie te ondersteunen of voor de aanpalende de virtuele financiele economie? De financiele crisis heeft duidelijk gemaakt dat de laatste bedrijfstak onvoldoende gereguleerd is en gevaarlijk voor de reële economie. Een belangrijke reden om die dus aan banden te leggen.
Als we de schulden vergelijken met het bruto binnenlands product zien we de discrepantie die de private schulden veroorzaken: wat voegen die toe? Jagen die de economie aan? Een groot deel bestaat uit schulden voor onroerend goed. Dat kent prijsschommelingen, maar draagt weinig bij aan de reële economie.
Een deel van de schuld vormt dus een gevaar ( “virtueel geld met prijsschommelingen”) en gaat ten koste van kredieten voor de reële economie. Geld uitlenen voor onroerend goed lijkt veilig, maar kijk eens naar de leegstaande kantoorpanden en de dalend huizenprijzen.
– Kunnen we dat geld niet beter beleggen in de reële economie? Daar kunnen we echt winst maken en duurzame werkgelegenheid scheppen. De onroerend goed markt lijkt eerder geschikt voor pensioenfondsen met hun investeringen met lange adem.
– De schulden aflossen? Dat remt ook de economie. Zet spaargelden in – de rente is bijna nul – en trek pensioen naar voren om huizen af te betalen en zo lasten te verlichten.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.