Medewerker als ambassadeur in de sociale media

De sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Er is al veel geschreven over hoe medewerkers zich daar dienen te gedragen, vaak vanuit een defensieve benadering. De medewerker mag de organisatie niet in de problemen brengen. De ander kant is natuurlijk wat die organisatie daar kan winnen. Deze discussie leidt tot uitersten, van verbieden tot stimuleren.
Het is logisch dat er ( gedrags-)regels zijn. Het uiterste, niet deelnemen aan de sociale media, lijkt echter geen begaanbare weg. De sociale media zijn een belangrijke factor geworden in de communicatie.
Hier is een splitsing in de discussie nodig. De organisatie die via Voorlichting optreedt en de medewerker die als professional/ prive persoon optreedt. Voorlichting is natuurlijk leading als het gaat om het formeel behartigen van de belangen van de organisatie, maar Voorlichting loopt tegen beperkingen op: nog geen vastgesteld beleid, controversieel… De medewerker als professional/ prive persoon zou daar toegevoegde waarde kunnen hebben. Ten eerste is het goed dat de organisatie en zijn gedachtegoed prominent zichtbaar zijn en onderwerp van discussie. Ten tweede omdat de medewerker vanuit de positie professional/ prive persoon meer kan inbrengen:  “gedachten” enz. als vakman, persoonlijk,vind ik….Niet onbeperkt natuurlijk, maar wel meer dan Voorlichting.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.