Extra taken voor de gemeentelijke bibliotheken: resultaten quick scan

bibliotheekDe gemeentelijke bibliotheek is een voorwaarde voor het functioneren van de democratie. Deze helpt burgers de hun toekomende positie in een democratische samenleving volwaardig in te nemen.

Er zijn veel ontwikkelingen die kansen en bedreigingen opleveren.

  • Gemeenten sluiten bibliotheken om te bezuinigen.
  • De Bibliotheekwet wordt herzien.
  • De opkomst van computer en internet.
  • De komst van het e-boek….

Uit bezorgdheid over het voortbestaan van de bibliotheek en de wens om deze optimaal te laten functioneren is een zogenaamde quick scan uitgevoerd. Centraal stond daarbij het bevragen van internetfora van bibliotheken, zzp’ers, Het Nieuwe Werken etc..
Er blijkt niet alleen brede steun voor een eigentijdse gemeentelijke bibliotheek, maar er zijn ook ideeën aangereikt. Die raken ook onderwerpen als “gratis werkplekken” voor bijv. zzp-ers en “participatie.”

De initiatiefnemers bedanken alle respondenten voor hun bijdragen.
De resultaten kunt u hierboven gratis downloaden onder de kop “Publicaties”

 

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.