Het Nieuwe Werken en professionaliteit

hnwDe zelfsturing voor de medewerker neemt toe en de leidinggevende gaat meer begeleiden. De mate waarin dat kan heeft vooral te maken met de taakvolwassenheid van de medewerker. Als we abstraheren van het begrip Het Nieuwe Werken dan praten we dus gewoon over professionaliteit.Het begrip professionaliteit is een vertrouwd begrip dat waarde kan toevoegen bij de invoering van Het Nieuwe Werken. Professionaliteit heeft namelijk niet alleen betrekking op zakelijke inhoud ( vakbekaamheid, zelfstandigheid…), maar ook op emotie. Trots zijn op je vak en gerespecteerd ( willen) worden om je vakbekwaamheid.
Er is al lange tijd breed ongenoegen over de “uitholling van het vak” door “general management” dat geen inhoudelijke kennis heeft. Waar dit ongenoegen gefundeerd is zal dit bij Het Nieuwe Werken leiden tot vervanging van “de prikklok” door eenzijdige focus op outputafspraken. De veelgeprezen toename van de productiviteit en arbeidssatisfactie zal daar waarschijnlijk dan ook niet volledig optreden. Hier ligt dus een kans.

De medewerker krijgt vrijheid en vrijheid vereist vertrouwen. Een goede basis daarvoor is intrinsieke motivatie. We kunnen daar iets nieuws voor uitvinden, maar ook teruggrijpen op het vertrouwde begrip professionaliteit. De medewerker die trots is op zijn vak gaat ervoor, ook als de baas niet meekijkt. De grootste toevoeging zit echter waarschijnlijk bij het management. Dat dient de professional en zijn werk te respecteren.

We praten nu vaak neutraal over minder direct sturen en meer begeleiden en coachen door de leidinggevende. Eigenlijk is dat niet neutraal, want ook daarin kan een stevige top down relatie zitten. Dat verandert wezenlijk als het begrip professionaliteit wordt geïntroduceerd omdat sturen en inhoudskennis dan scherper gescheiden op tafel komen.

– De taakvolwassen medewerker zal relevante, ook inhoudelijke vragen stellen aan de leidinggevende over de opdracht en vervolgens met goede argumenten gefundeerd zijn plannen, beslissingen en geleverde producten verantwoorden.
– De nog niet taakvolwassen medewerker zal inhoudelijke hulp vragen bij de opdracht en bij zijn ontwikkeling en die vooral zoeken bij de taakvolwassen medewerker.
De leidinggevende zal in beide gevallen meer moeten laten zien dan “lever” zonder specificatie of “omdat ik het zeg.” Hij zal meer ruimte moeten geven aan de professional en meer als verbinder moeten optreden. Tussen de visie van de organisatie en de werkvloer, tussen projecten en tussen personen binnen projecten. Dat lijkt voor alle partijen een goede ontwikkeling.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.