Leidinggevenden: “connect”!

Organisaties zijn vaak nog vrij strak hiërarchisch georganiseerd en sterk proceduregericht: ‘zo doen wij dat hier.’ Dat leidt bij veel medewerkers ook tot aarzelingen bij contacten via het web met de buitenwereld. Hoe ver kun je gaan?
Dat gaat niet zomaar werken met een guideline. De praktijk op het web is zo veelzijdig.
Leidinggevenden, van hoog tot laag, kunnen het beste zelf aktief gaan deelnemen aan discussies op het web. Zo kunnen zij ook daar een voorbeeld geven en bijdragen aan het veilig ontwikkelen van een norm en van normgevoel.
Daar is natuurlijk ook nog een andere reden voor. Veel fundamenteler is namelijk de vraag of de organisatie niet honderd procent ‘connected’ moet worden.
– Om niet achterop te raken.
– Om het beste naar boven te halen in de samenleving: samenwerken, ideeën, acceptatie…
– Om jongeren binnen te halen en te houden.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.