Leren van externe adviseurs

hnwVeel organisaties zijn bezig om Het Nieuwe Werken in te voeren. De koplopers hebben een grote slaagkans, maar de grijze massa die volgt zal dezelfde problemen tegenkomen als bij vorige pogingen om fundamenteel te veranderen. Daar komt bij dat ze nu vaak zelf het wiel willen uitvinden omdat ze op dit moment om uiteenlopende redenen vaak geen externe adviseurs willen inhuren.

Dit is geen pleidooi voor het wel of niet inhuren van externe adviseurs, al was het maar omdat velen eerder bij de bedoelde mislukte pogingen tot organisatieverandering betrokken waren. We kunnen echter veel van hun leren over Het Nieuwe Werken.

Bedoeld wordt hier de groep externen die je vaak in de van alle moderne gemakken voorziene “kantoorfaciliteit op uurbasis” op centrale punten in het land tegenkomt. In dienst van een bureau of zzp-er.
Met “laptop en smartphone” zijn zij “connected” en beschikken zij over de kernfaciliteiten van een modern kantoor. Ready for action, anyplace & anytime. De bedoelde “kantoorfaciliteit op uurbasis” is bovendien heel belangrijk voor hun zakelijke en sociale contacten. Niet alleen met bekenden, maar juist ook met anderen. Daar ontstaan nieuwe verbanden en ideeën.
Waar zitten de echte problemen voor deze externen om zo te werken? Als zij verbinding moeten leggen met organisaties die nog niet zover zijn. Dat slaat op de technische infrastructuur, de werkwijzen, de culuur….

We kunnen onze gemiddelde medewerker na een grondige uitleg van de gewenste werkwijze en cultuur nu wel naar de werkplek thuis sturen met “laptop en smartphone,” maar zou het niet veel effectiever zijn om ze eerst eens een tijd op locatie te laten meedraaien in de bedoelde cultuur van externen? Ook leidinggevenden. Het zijn leerzame en stimulerende omgevingen. Een neveneffect kan daarom ook zijn dat medewerkers weer weten waarom ze hun baan willen of dat ze juist mobiel worden.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.