Prijsverschil e-boek en papieren boek

trendsEen e-boek is nog steeds vaak maar weinig goedkoper dan de papieren versie van hetzelfde boek.
– Het verschil in BTW tarief verklaart een deel: e-boek 21% ( “digitale dienst”), papieren boek 6% (“boek”).
– Buitenlandse uitgevers als Amazon, Apple en KOBO betalen hier 3% BTW voor een e-boek omdat zij gevestigd zijn in Luxemburg. Bovendien is er ook sprake van dumping door buitenlandse uitgevers om hun marktaandeel te vergroten. Daardoor
went de klant aan een lage prijs en is hij niet bereid veel te betalen.
– Uitgevers krijgen voor een e-boek na aftrek van korting voor de webwinkel, royalties en kosten voor digitalisering en distributie gemiddeld ruim 4,5 euro. Voor een papieren boek is dat na aftrek van royalties, boekhandelskorting, drukkosten en distributiekosten bijna 7 euro. Bij beide gaan daar nog de overige kosten, zoals redactie en bedrijfskosten vanaf.
– Een e-boek is qua vervaardiging en distributie ca. 10% goedkoper dan een papieren boek.
– Auteurs ontvangen gemiddeld iets minder voor een e-boek dan voor een papieren boek.
( bron data NRC 21 februari 2014).

Deze gegevens laten een aantal conclusies toe.
– Bij prijsvergelijking e-boek en papieren boek moet een onderscheid worden gemaakt naar BTW-tarief. Dus bijvoorbeeld alleen Nederlandse prijzen onderling vergelijken.
– Het is vreemd dat de EU dit BTW-voordeel op e-boeken voor niet EU leveranciers toestaat.
– Het is vreemd dat het verschil in BTW tarief tussen e-boeken en papieren boeken binnen de EU en binnen Nederland bestaat.
Samenvattend: hier wordt een nieuw medium gehinderd dat evenals het papieren boek cruciaal is – zie de doelstelling van openbare bibliotheken- voor het volwaardig laten deelnemen van burgers aan de samenleving.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.