Tool: Post Creator

Voorzie een foto van tekst en logo: Post Creator

Share

Zelfsturende auto’s

Tesla geeft zijn auto’s software die zelfsturing al mogelijk maakt. Volgens de topman duurt het niet lang meer voordat deze auto’s trajecten als van oprit naar afrit goed aankunnen. Chauffeurs kunnen er al mee experimenteren, maar er is nog geen regelgeving. Complexe situaties als slecht zichtbare wegmarkering, zandwegen enz. zijn nog ver weg voor zelfsturing.
In welke mate is de samenleving al klaar voor deze ontwikkeling, wordt er al op geanticipeerd?
– Korte termijn. Er komt snel een hybride situatie, waarin zelfsturende auto’s gaan deelnemen aan het verkeer. Dat zal tot allerlei vragen leiden: aansprakelijkheid, bevoegdheid ( wie, waar, hoe precies…).
– Langere termijn. Er zullen grote veranderingen komen. Denk aan zelfsturende vrachtcontainers, aan huurauto’s die op afroep komen voorrijden. Wat betekent dat voor de werkgelegenheid? Worden er meer autokilometers gehuurd dan auto’s gekocht…?
We praten over zelfsturende auto’s, maar is het niet gewoon een onderdeel van het grotere plaatje robotisering?

Share

Het Nieuwe Samenwerken

Het Nieuwe Werken kent desintegrerende krachten. Medewerkers die vaak op afstand en los van elkaar werken en zonder direct toezicht. Dat kan dus leiden tot desintegratie. Natuurlijk treedt dat alleen op als er geen aandacht aan wordt besteed.
Twee vragen hierover.
1. Gebeurt en voldoende om desintegratie tegen te gaan?
2. Is een deel van deze desintegratie niet een beweging naar een nieuwe organisatievorm die gewoon in goede banen moet worden geleid?

Share

Tool: Canva Inforgraphics

Maak infographics: Canva Inforgraphics

Share

Kun je nog zonder de e-makelaar?

De trend is dat een e-makelaar ( AirBnB, Booking.com…) tussen de aanbieder en de consument gaat zitten. Hij voegt primair  de connectiemogelijkheid ( zoeken, vinden en verbinden) toe en daarnaast extra services.  Bijvoorbeeld rating van aanbieders en afnemers, betaalfaciliteiten, geld in deposito houden tot de dienst echt geleverd is. Hij vraagt daarvoor commissie en stelt eisen ( bij Uber bijvoorbeeld een minimum rating voor de chauffeur). Dat werkt dus prijsverhogend voor de afnemer en/ of inkomstenverlagend voor de aanbieder. Verder worden eisen gesteld die bij feitelijk optredende  monopolisering knellend worden.
Als voorbeeld een concrete vraag: kan een hotel nog zonder booking.com? Zijn er werkbare alternatieven, kunnen hotels bijvoorbeeld een eigen initiatief starten of als blok optreden…?

Share

Boektip: Wie heeft mijn werkplek gepikt? profiteren van het nieuwe werken in 14 hacks

Boektip: Wie heeft mijn werkplek gepikt? profiteren van het nieuwe werken in 14 hacks

Share

Boektip: Het Nieuwe Werken onder het nieuwe arbeidsrecht

Boektip: Het Nieuwe Werken onder het nieuwe arbeidsrecht

Share

Talent benutten

Je kijkt rond in je organisatie op zoek naar talent, maar zie je dat wel goed genoeg? Veel medewerkers werken flexibel en je ziet ze vaak in een vaste setting: gepland persoonlijk gesprek, vergadering, bijeenkomst… Zie je ze ook goed in hun dagelijks functioneren? Omgaan met tegenslagen, kansen benutten, omgang met anderen, drive…
En nog een heel  ander punt: er werken vaak veel tijdelijken en inhuurkrachten in je organisatie. Naast het bekende praat eens met “vreemde ogen” wat hun opvalt is er ook basaal hun aandeel in het functioneren van de organisatie: vooruitgang, sfeer…. Misschien zitten er kanjers tussen die je wilt binnenhalen, misschien ook die je beter kunt missen.
En hoe goed kennen de mensen jou?
Talent spotten kun je dus beter vaak doen, door naar de mensen toe te gaan en zelf zichtbaar te zijn.

Share

Het kantoor van de toekomst

Waar wordt het kantoor van de toekomst voor gebruikt? Het gemakkelijke deel van die vraag lijkt: (samen)werken en overleg. Het wordt moeilijker als je daar meteen tegenover zet dat dat, als we dat willen, ook allemaal online of elders kan. Gaat het dan – los van wat overblijvende niches-  alleen nog om de sociale component?
Om te beginnen denk ik dat “kantoor” breder beleefd gaat worden dan die ruimte bij de werkgever: ook thuis, maar vooral ook elders. Dat laatste raakt meteen een ander punt: waarom je dan nog beperken tot collega’s van de werkgever? Als je ergens in een “werkruimte per uur” zit, waarom dan alleen brainstormen met je collega’s? Het ligt voor de hand dat een deel van het creatieve werk verschuift van “het kantoor  van de werkgever met uitsluitend collega’s” naar ruimten elders met diverse contacten. Daar ligt een belangrijke keuze voor de werkgever: hoever wil je dat creatieve proces loslaten, hoever wil je dat juist naar binnen trekken? Niet alles is geschikt voor vreemde ogen, maar soms juist wel.
Kortom, bij het kantoor van de toekomst lijkt mij de plaats van het “doe werk” niet zo  interessant, maar die van het “denk werk” des te meer.

Share

Een ander geluid over Het Nieuwe Werken

Een ander geluid: http://bit.ly/1OVtmdr

Share

Load more