PROJECTEN

Share

Toekomstscenario’s ontwerpen. Handboek.( lopend)

Het project richt zich op het ontwikkelen van instrumenten en het toepassen ervan.  De techniek om toekomstscenario’s te ontwerpen is breed toepasbaar. Als eerste instrument is het gratis handboek ontwikkeld ( zie beneden). Als eerste toepassing is de opkomst van de deeleconomie onderzocht met als product : gratis boek “Burgerinitiatief: onderling leveren van goederen en diensten.” …

Share

Burgerinitiattief: gratis onderling leveren van goederen en diensten. Een quick scan scenario ( afgerond).

AirBnB, couchsurfing, Uber…zal de deeleconomie doorzetten als trend? Hoe? Zullen burgers de drijvende kracht zijn  of zullen bedrijven het overnemen? In dit onderzoek wordt met behulp van de scenariotechniek getracht antwoorden te geven. Download het gratis e-boek hier:

Share

ZZP ( afgerond)

Onderzoek naar de positie van de ZZP en mogelijkheden om hun positie te verbeteren. Voorlopig resultaat is het gratis e-boek “Haagse ZZP sprookjes.” In Haagse kringen bestaan vreemde beelden over de Zelfstandige Zonder Personeel ( ZZP), of beter de Zelfstandige Professional (ZP). Daarmee wordt die professional op achterstand gezet. Waarom werd de 800.000-ste ZP niet gevierd, waarom wordt …

Share

Het Nieuwe Werken ( lopend)

In de LinkedIn groep “Nieuwe Werkwijzen” ( http://linkd.in/1lOHqDP ) start het project Het Nieuwe Werken. Een vervolg op “Het Nieuwe Werken: een scenario.” ( het verslag daarvan is al bijna 400 keer gedownload). Ditmaal zal op verzoek de bredere context worden onderzocht, zoals flexibilisering en organisatieverandering. De scenariotechniek wordt weer toegepast, ook om deze methode …

Share

E-BOEK ( afgerond)

Op LinkedIn wordt de discussie groep “E-boekportaal” gefaciliteerd. Deze gaat over de ontwikkeling van het fenomeen e-boek in al zijn facetten.

Share

Overzicht cloudtools ( afgerond)

Overzicht van relevante cloudtools. In het bijzonder om efficient en effectief te kunnen (samen)werken Voorlopig resultaat: Overzicht van cloudtools met links naar de cloudtools. Doe op deze pagina suggesties voor aanvullingen. Naast het onderwerp zelf is de vraag van belang of een dergelijk project een langlopende wiki-achtige samenwerking kan opleveren. Download het overzicht hier:

Share

Het Nieuwe Werken: een scenario ( afgerond)

In dit e-boek wordt een scenario geschetst hoe Het Nieuwe Werken zich kan gaan zetten in organisaties en in de samenleving. Waarom willen organisaties en medewerkers dit? Hoe wordt het succesvol ingevoerd? Hoe is dit vervlochten met trends als individualisering en flexibilisering? Bij dit project is scenariotechniek toegepast. Download het e-boek hier:

Share

Visie en verdienmodellen voor de openbare bibliotheek ( afgerond)

Visie en verdienmodellen voor de openbare bibliotheek Gratis publicatie. Download hier:  Het betreft de uitkomsten van een discussie in diverse groepen op het web en internationaal bronnen onderzoek. Doel is de bibliotheek toekomstbestendig te maken. Het boek bevat zowel concrete strategische opties als praktische toepassingen. Een hardcopy versie kan tegen betaling hier worden  besteld: http://www.lulu.com/shop/search.ep?type=&keyWords=visie+en+verdienmodellen&x=12&y=3&sitesearch=lulu.com&q=  

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.