Terug naar PROJECTEN

Burgerinitiattief: gratis onderling leveren van goederen en diensten. Een quick scan scenario ( afgerond).

AirBnB, couchsurfing, Uber…zal de deeleconomie doorzetten als trend? Hoe? Zullen burgers de drijvende kracht zijn  of zullen bedrijven het overnemen? In dit onderzoek wordt met behulp van de scenariotechniek getracht antwoorden te geven.
Download het gratis e-boek hier: Burgerinitiatief: onderling leveren van goederen en diensten. Een quickscan scenario. (314 downloads)

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.