Terug naar PROJECTEN

Toekomstscenario’s ontwerpen. Handboek.( lopend)

Het project richt zich op het ontwikkelen van instrumenten en het toepassen ervan.  De techniek om toekomstscenario’s te ontwerpen is breed toepasbaar.
Als eerste instrument is het gratis handboek ontwikkeld ( zie beneden).
Als eerste toepassing is de opkomst van de deeleconomie onderzocht met als product : gratis boek “Burgerinitiatief: onderling leveren van goederen en diensten.” Zie hiervoor “gratis downloads” op deze site.

Opgeleverd product: gratis handboek toekomstscenario’s ontwerpen

De toekomst is niet voorspelbaar.
Voor de korte en de middellange termijn kan, afhankelijk van het onderwerp, nog wel met extrapolaties of prognoses worden gewerkt. Die zijn dan meestal gebaseerd op gegevens uit het heden en de uitkomst van causaal denken. In de verdere toekomst neemt de betrouwbaarheid daarvan echter af. Dan kunnen alleen nog denkbare toekomsten worden beschreven, gebaseerd op redeneringen, fantasie of een combinatie daarvan.
Welke toekomsten zijn denkbaar en – de wens- wat moeten we doen om de gewenste toekomst te realiseren of een ongewenste toekomst juist te voorkomen?
Dat is wereld van de toekomstverkenning en toekomstscenario’s. Die wereld wordt hier in kort bestek toegelicht met als doel de beste koers voor de toekomst kunnen bepalen.
Download het gratis handboek hier: Toekomstscenario's onttwerpen. Handboek. (420 downloads)

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.