Het Nederlandse Bank-rapport: “Op waarde geschat” heeft meerwaarde

Het rapport van DNB gaat in op uitdagingen voor de financiële instellingen als gevolg van o.a. klimaatverandering. Lezenswaardig, ook vanuit het oogpunt van methodologie.

Uit het bulletin van DNB: “Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat de financiële sector niet alleen geconfronteerd wordt met klimaatgerelateerde risico’s, maar ook met andere ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Water- en grondstoffenschaarste, verlies aan biodiversiteit en mensenrechtencontroverses vormen ook risico’s voor de financiële sector. Daarnaast tonen financiële instellingen ambities op het gebied van duurzaamheid, maar kunnen er nog verdere stappen worden genomen om deze te integreren in de bedrijfsvoering.”

Het laatste is vermoedelijk een understatement. Methodologisch pleit DNB voor het maken van scenario’s en risicoanalyses en het concreet verwerken van doelstellingen in de sturing en verslaglegging.
Dit roept bij mij de vraag op of de eisen aan de verslaglegging niet moeten worden aangescherpt. De samenleving, waaronder ook beleggers, heeft recht op meer duidelijkheid.

Het bulletin: https://bit.ly/2FDJGlN
Het rapport: https://bit.ly/2G19ecS
Zie voor de methoden inzake scenario en risico ook https://bit.ly/1lQU5pn

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.