Quick scan scenario 1

Er gaat vaak veel tijd zitten in het maken van plannen en het in rapporten gieten die vervolgens weer moeten worden aangepast of in een la verdwijnen.
Probeer het eens met een quick scan scenario. Een ruwe schets als basis voor een gesprek en ga dan pas verder uitwerken.

1. Forecasting
Schets vanuit het heden een plausibel toekomstbeeld, een scenario. Hoe gaat het verder? Wat leidt tot wat? Dit scenario ontstaat vooral door causaal te denken. Het kan gaan om verschillende plausibele opties voor de toekomst.
2. Backcasting
Redeneer vanuit een gewenst of juist ongewenst toekomstbeeld terug: hoe kunnen we dat scenario realiseren of juist voorkomen? Dat scenario komt vooral door creatief denken tot stand.

Voorbeeld de bekende discussie over klimaatverandering.
1. Forecasting
De temperatuur zal stijgen met een aantal graden en de zeespiegel zal door smelten van ijs stijgen ( sterk gesimplificeerd beeld).
2. Backcasting
De temperatuur zal stijgen met een aantal graden en de zeespiegel zal door smelten van ijs stijgen. Dit is niet acceptabel. Om dit te voorkomen gaan we de uitstoot van co2 beperken.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.