Quick scan scenario Klimaatakkoord deel 1

Het  ontwerp Klimaatakkoord ligt op tafel. Een quick scan scenario kan helpen snel inzicht te krijgen in deze materie.
De onderliggende redenering is heel kort samengevat: de opwarming van de aarde moet worden ingeperkt om deze leefbaar te houden,  Nederland gaat daartoe de uitstoot van broeikasgassen beperken, concreet x procent voor jaar x, instrument is de energietransitie.
“Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990.”( pag. 7 Klimaatakkoord).
Stel dat de aanname over de broeikasgassen en de planning  juist is, dan is de Nederlandse actie alleen effectief als de belangrijkste mondiale spelers dat ook doen.

Waar is plan B?

Er zijn meer scenario’s denkbaar. Een voor de handliggend scenario: de mondiale klimaatdoelstellingen worden niet gehaald of blijken niet toereikend. Gelet op de lange doorlooptijden van de voor dit soort problemen vereiste “Deltaplannen” kan die discussie niet worden uitgesteld. Voor de goede orde: die discussie zou niet alleen gaan over de gebruikelijke “dijken,” maar bijvoorbeeld ook over het opschuiven naar hoger gelegen gebieden.

Hoe reëel is de noodzaak voor een plan B, scenario B?          Enkele argumenten: de reële kansen op een ernstige economische recessie, oorlog, klimaatschokken… We hebben de vereiste instrumenten voor een plan B: scenarioanalyse, risicoanalyse, kritiek pad…
De metafoor voor “geen plan B” is een klimaatneutraal huis in  Nederland dat onder water staat.

De documenten

Site Klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/
Naar de documenten van het Klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.