Quick scan scenario Klimaatakkoord deel 2

Wat als het mondiale Klimaatakkoord faalt? Een interview met Deltacommissaris Wim Kuijken eind 2018
( bron NRC 9/11/2018) geeft een inkijkje in beschikbare scenario’s.

Deugt onze strategie tegen de effecten van klimaatverandering?

„Onze strategie is de scenario’s in kaart brengen. De zeespiegel zou deze eeuw kunnen stijgen met 35 centimeter of zomaar met één of twee meter. Maar we kiezen geen scenario. Alles wat we nu doen moet goed zijn, welk scenario er in 2100 ook blijkt uit te komen. En we houden zo lang mogelijk alle opties open. Zoals de verdeling van de afvoer van rivierwater tussen Rijn en IJssel. Of de plannen voor de kust. Kun je de kust met zand blijven beschermen? Moet je de Nieuwe Waterweg afsluiten? Daar moet je effe over nadenken. De omstandigheden kunnen zich de komende dertig jaar zó wijzigen, dat je zoiets moet voorstellen. Die opties houden we open. Sterker nog: we werken die opties uit.” Lees ook dit interview met Wim Kuijken uit 2017:‘Het moet ook zonder mij kunnen’

Wie gaat zo’n maatregel nemen?

„Ik denk dat de Deltacommissaris zo’n voorstel moet doen. Ik denk niet – en dat is een persoonlijke opvatting – dat een politiek bestuur tot zo’n grote beslissing komt, als er geen ramp aan vooraf is gegaan. Zo’n beslissing komt er alleen als er een goed gedragen voorstel ligt, dat op het juiste moment door een Deltacommissaris wordt ingediend.”

Dus over vijf jaar zegt uw opvolger dat er over twintig jaar een rij eilanden voor de kust moet liggen?

„Bijvoorbeeld. Ik ben daar trouwens zelf niet voor. Er zijn ook plannen voor een grote dijk voor de kust. Allemaal onbetaalbaar natuurlijk.”
( bron https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/09/het-gaat-om-het-voortbestaan-van-het-land-he-a2754669 )

Daar kunnen we dus nog de gesignaleerde bodemdaling nog aan toevoegen.

De kwaliteit van de lopende discussie

Volgens mij kan het scenario “Klimaatakkoord” niet zonder een overkoepelend scenario “Behoud van Nederland.” Inclusief kostenraming. Een kwestie van deugdelijke planvorming en de veelgenoemde solidariteit over de generaties heen.

Ik ben ervan overtuigd dat we met een ernstig klimaatprobleem te maken hebben en vrees ook dat we zonder toepassing van de gangbare  instrumenten ( integrale scenarioanalyse, risicoanalyse, kritiek pad…) in een tunnelvisie in worden meegesleurd.
In een eerder stuk gaf ik aan  http://www.nieuwewerkwijzen.nl/uncategorized/quick-scan-scenario-de-gaswinning/    dat de politiek niet tijdig heeft geanticipeerd op  het stoppen met de aardgaswinning  en daarvoor ook geen financiële reserves heeft aangelegd ( zoals Noorwegen). De rekening is dus al een keer doorgeschoven en dat kan dus nu voor de tweede maal gebeuren: eerst de transitie betalen ( die dus mogelijk niet effectief is) en dan nog eens het houdbaar maken van Nederland ( mogelijk zelfs onmogelijk). Het zou passend zijn om in ieder geval alvast jaarlijks geld apart te zetten. Nederland heeft met zijn diepe ligging een vrij uniek en ernstig probleem. Nogmaals de metafoor: een klimaatneutraal huis onder water heeft weinig zin.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.