Tag: bibliotheek

Visie en verdienmodellen voor de openbare bibliotheek

Visie en verdienmodellen voor de openbare bibliotheek. Download het gratis e-boek hier: Het betreft de uitkomsten van een discussie in diverse groepen op het web en internationaal bronnen onderzoek. Doel is de bibliotheek toekomstbestendig te maken. Het boek bevat zowel concrete strategische opties als praktische toepassingen.     Een hardcopy versie kan tegen betaling hier …

Continue reading

Share

Visie en verdienmodellen voor de openbare bibliotheek.

Visie en verdienmodellen voor de openbare bibliotheek. Download het gratis e-boek hier: Het betreft de uitkomsten van een discussie in diverse groepen op het web en internationaal bronnen onderzoek. Doel is de bibliotheek toekomstbestendig te maken. Het boek bevat zowel concrete strategische opties als praktische toepassingen.     Een hardcopy versie kan tegen betaling hier …

Continue reading

Share

Visie en verdienmodellen voor de openbare bibliotheek

Visie en verdienmodellen voor de openbare bibliotheek. Download het gratis e-boek hier: Het betreft de uitkomsten van een discussie in diverse groepen op het web en internationaal bronnen onderzoek. Doel is de bibliotheek toekomstbestendig te maken. Het boek bevat zowel concrete strategische opties als praktische toepassingen.     Een hardcopy versie kan tegen betaling hier …

Continue reading

Share

Verdienmodellen voor openbare bibliotheken

Boven aan deze pagina vindt u onder de kop “publicaties”  de gratis publicatie “Verdienmodellen voor openbare bibliotheken.” Naast een analyse bevat deze publicatie ook praktische voorbeelden, ook in het buitenland. De publicatie zal worden samenvoegd met de eerdere publicatie “Extra taken voor de gemeentelijke bibliotheek.” De opstellers ontvangen daartoe graag commentaar. Er zal een lijst best practices worden toegevoegd; …

Continue reading

Share

Fundraising voor openbare bibliotheken: links

Een quick scan naar verdienmodellen in het buitenland op internet geeft het volgende beeld voor wat betreft fundraising. – Fundraising is elders de gewoonste zaak van de wereld – Er is een speciale LinkedIn groep over – Fundraising varieert van zeer profesioneel tot creatieve amateurs. Onder de kop “Publicaties” vind u het concept met de links.

Share

Extra taken voor de gemeentelijke bibliotheken: resultaten quick scan

De gemeentelijke bibliotheek is een voorwaarde voor het functioneren van de democratie. Deze helpt burgers de hun toekomende positie in een democratische samenleving volwaardig in te nemen. Er zijn veel ontwikkelingen die kansen en bedreigingen opleveren. Gemeenten sluiten bibliotheken om te bezuinigen. De Bibliotheekwet wordt herzien. De opkomst van computer en internet. De komst van …

Continue reading

Share

Prijsverschil e-boek en papieren boek

Een e-boek is nog steeds vaak maar weinig goedkoper dan de papieren versie van hetzelfde boek. – Het verschil in BTW tarief verklaart een deel: e-boek 21% ( “digitale dienst”), papieren boek 6% (“boek”). – Buitenlandse uitgevers als Amazon, Apple en KOBO betalen hier 3% BTW voor een e-boek omdat zij gevestigd zijn in Luxemburg. …

Continue reading

Share

De bibliotheek en participatie

De bibliotheek is een randvoorwaarde voor de democratie omdat deze mensen helpt volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De bibliotheek moet die functie ook na de herziening van de Bibliotheekwet centraal stellen. Tijden veranderen echter. Er kan meer worden meegenomen in die wet. – Boeken waren vroeger voor een grote groep niet bereikbaar, nu …

Continue reading

Share

Een nieuwe taak voor de gemeentebibliotheek?

De bibliotheek heeft een belangrijke rol gespeeld bij de emancipatie: het bevorderen  van zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en participatie om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Vroeger lag het accent op leren lezen en blijven lezen om zich te ontwikkelen. Dat alles op een betaalbare en laagdrempelige wijze. Daar is nog steeds behoefte aan. Een …

Continue reading

Share