Tag: burgerinitiatief

Nederlanders positief over deeleconomie

TNS NIPO heeft 1000 Nederlanders bevraagd over de deeleconomie. De Nederlander is positief. 66% vindt dat het leidt tot meer persoonlijk contact, ook een meerderheid vindt het goed voor de saamhorigheid en het milieu. Slechts 18% heeft zelf deelgenomen door bijvoorbeeld te huren of te verhuren. Juist de middelste sociale klassen doen mee. Dat spoort …

Continue reading

Share

De bibliotheek en participatie

De bibliotheek is een randvoorwaarde voor de democratie omdat deze mensen helpt volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De bibliotheek moet die functie ook na de herziening van de Bibliotheekwet centraal stellen. Tijden veranderen echter. Er kan meer worden meegenomen in die wet. – Boeken waren vroeger voor een grote groep niet bereikbaar, nu …

Continue reading

Share

Amsterdam staat tijdelijke verhuur toe; concurrentie voor hotels

Amsterdam staat tijdelijke verhuur toe van huizen en appartementen via online marktplaatsen als AirBnB. Toeristen kunnen zo veel goedkoper onderdak krijgen dan in hotels. De discussie hierover is al langer gaande: algemene eisen ( als brandveiligheid), betalen toeristenbelasting en oneigenlijke concurentie voor hotels. In veel steden is deze verhuur nog steeds verboden.  Amsterdam stelt wel eisen, …

Continue reading

Share

Burgerinitiatief: onderling leveren goederen en diensten: gebouwen

In de economie ligt het zwaartepunt traditioneel bij de professionele aanbieder, de producent of dienstverlener. De burger is daar overwegend afnemer. De burgers verenigen zich echter ook al heel lang om zelf zaken te regelen, bijvoorbeeld bij de oprichting van scholen, maar dat is relatief marginaal en vooral in de not for profit sector. Internet …

Continue reading

Share

Burgerinitiatief : onderling leveren goederen en diensten

In de economie ligt het zwaartepunt traditioneel bij de professionele aanbieder, de producent of dienstverlener. De burger is daar overwegend afnemer. De burgers verenigen zich echter ook al heel lang om zelf zaken te regelen, bijvoorbeeld bij de oprichting van scholen, maar dat is relatief marginaal en vooral in de not for profit sector. Internet …

Continue reading

Share

Organiseren van alternatieve energiewinning door burgers

Energie opwekken met zonnepanelen en windmolens, voedsel verbouwen al dan niet in stadstuinen: de burger doet het steeds meer zelf. Het is een trend. Een interessante vraag is welke projecten succesvol zijn en waarom. Daarbij is een tweedeling mogelijk. De individuele burger en groepen samenwerkende burgers. De laatste is het meest interessant omdat het hier …

Continue reading

Share

Burgerinitiatief: onderling leveren goederen en diensten: geld en verzekeren

In de economie ligt het zwaartepunt traditioneel bij de professionele aanbieder, de producent of dienstverlener. De burger is daar overwegend afnemer. De burgers verenigen zich echter ook al heel lang om zelf zaken te regelen, bijvoorbeeld bij de oprichting van scholen, maar dat is relatief marginaal en vooral in de not for profit sector. Internet …

Continue reading

Share