Tag: nieuws

Open access

NWO dat geld verdeelt voor wetenschappelijk onderzoek voert als voorwaarde in dat wetenschappelijk onderzoek direct via open access toegangkelijk moet zijn. NWO is van dit type organisatie wereldwijd de eerste die deze eis stelt. ( bron NRC 26-11-1015). Dit past in het streven om de burger niet tweemaal te laten betalen voor informatie  ( via …

Continue reading

Share

Europees octrooi in de maak

Octrooiaanvragen moeten voor elk Europees land afzonderlijk worden gedaan. Dat kost tijd en geld. Er is nu overeenstemming tussen 25 van de 28 lidstaten om een aanvraag ineens voor heel Europa te laten gelden. De invoering kost ongeveer 3 jaar ( bron NRC 27 juni 2014 ). Deze werkwijze moet wel minder tijd en geld …

Continue reading

Share

Extra taken voor de gemeentelijke bibliotheken: resultaten quick scan

De gemeentelijke bibliotheek is een voorwaarde voor het functioneren van de democratie. Deze helpt burgers de hun toekomende positie in een democratische samenleving volwaardig in te nemen. Er zijn veel ontwikkelingen die kansen en bedreigingen opleveren. Gemeenten sluiten bibliotheken om te bezuinigen. De Bibliotheekwet wordt herzien. De opkomst van computer en internet. De komst van …

Continue reading

Share

Taalpotentieel: benut de diversteit

De Commissarissen van de Koning van Limburg, Overijssel, Drenthe en Groningen gaan met minister Bussemaker van Onderwijs praten over het behoud van het vak Duits op het mbo. Duits biedt volgens hun grote kansen in de grensgebied. Dit onderwerp leeft breder. Vroeger werd in het onderwijs veel gedaan aan taalbeheersing; Frans Duits Engels was de …

Continue reading

Share

Minder winkels nodig

De gemeenten kunnen met een derde minder van het winkeloppervlak toe volgens het rapport “De nieuwe winkelstraat” van brancheorganisatie InRetail. Crisis, vergrijzing, “consuminderen”, kopen via internet en de vraag naar kleinere winkels door winkeliers vormen de achtergrond. De verwachting is dat binnen zes jaar 70% mobiel wordt gekocht. Een winkelstraat moet daarom iets extra’s gaan …

Continue reading

Share

Nieuws: duurzaam aanbesteden een puzzel

De Volkskrant van 25 januari sneed een interessant thema aan. Je wilt als overheid duurzaam koffie aanbesteden en zegt dat is dus EKO of Max Havelaar. Dat mag niet van de Europese Commissie; je mag eisen stellen, maar niet direct een merk aanwijzen. Dat overkwam de Provincie Noord Holland ( “koffiearrest” 2012). Nu wil staatssecretaris …

Continue reading

Share

Prognose arbeidsmarkt

ABN-AMRO bericht 6 januari 2014 in een rapport dat de werkgelegenheid de komende tien jaar mogelijk nog laag blijft en dat de verwachte krapte op de arbeidsmarkt uitblijft. Belangrijkste reden is dat mensen langer doorwerken en dat het aantal werkende ouderen stijgt.Het aandeel van de werkende jongeren blijft dalen. ( bron: NRC 6 -1-2014) . – …

Continue reading

Share

Bezuinigen op de ouderenzorg

De AWBZ wordt drastisch hervormd. Het budget wordt verlaagd van 27 miljard naar 10 miljard. Een deel van die 17 miljard verlaging gaat naar de zorgverzekering ( verpleging en verzorging) en de gemeenten ( huishoudelijke hulp). Op het deel dat naar de gemeenten gaat zit een korting van 40%. Adviesbureau Berenschot berekende dat ca 800 …

Continue reading

Share

Klimaatdebat

De Verenigde Staten exporteren goedkope maar vervuilende steenkool naar Europa en gaan zelf meer minder vervuilend schaliegas gebruiken ( bron NRC 13 december 2013). Waarom neemt Europa die steenkool af? Is de belasting op co2 uitstoot soms te laag?

Share

Reclamecode voor sociale media

Vanaf 1 januari moeten adverteerders van de Stichting Reclame Code duidelijk aangeven als ze ergens sociale media gebruiken voor reclame. Dat geldt ook voor bloggers en twitteraars die betaald worden door een adverteerder. Verder mogen adverteerders niet meer zomaar reacties van consumenten aanpassen, bijvoorbeeld in reviews. Ad# en #spon zijn herkenbare aanduidingen voor reclame.

Share

Load more