Tag: organisatieverandering

Het Nieuwe Werken en organisatieontwikkeling

Bekende argumenten voor de klassieke organisatie zijn de voordelen van samenwerking, hiërarchische coördinatie en schaal. Het beeld is daarbij een “fabriek”, waar veel mensen werken en veel kapitaal wordt geinvesteerd. De wereld verandert snel en aanpassingsvermogen is cruciaal, ook in die “fabriek.” Nieuwe types, nieuwe producten… Er zijn inmiddels echter vele andere “combinaties van productiefactoren” …

Continue reading

Share

Verantwoording en toezicht zijn zoek 1

De Onderzoeksraad voor Veiligheid schreef 26 maart 2014 dat de veiligheid van ons vlees niet is gewaarborgd. De vleesbedrijven in binnen- en buitenland werken niet altijd schoon. Het toezicht wordt steeds vaker overgelaten aan bedrijven en de overheid trekt zich terug en vertrouwt op “systeemcontroles.” De Nederlandse Voedsel-  en Warenautoriteit ( NVWA) heeft te weinig …

Continue reading

Share

Het Nieuwe Werken en weerstand

Elke nieuwe trend in organisatieland leidt ertoe dat er weer iets “moet.” De top maakt een keuze en de organisatie moet weer veranderen. Er zijn boekenkasten vol geschreven over hoe dat succesvol kan en wat de valkuilen zijn. Dat er nog steeds weinig (bijna) perfecte organisaties zijn geeft aan dat dat toch niet zo eenvoudig …

Continue reading

Share

Het Nieuwe Werken en professionaliteit

De zelfsturing voor de medewerker neemt toe en de leidinggevende gaat meer begeleiden. De mate waarin dat kan heeft vooral te maken met de taakvolwassenheid van de medewerker. Als we abstraheren van het begrip Het Nieuwe Werken dan praten we dus gewoon over professionaliteit.Het begrip professionaliteit is een vertrouwd begrip dat waarde kan toevoegen bij …

Continue reading

Share

Leren van externe adviseurs

Veel organisaties zijn bezig om Het Nieuwe Werken in te voeren. De koplopers hebben een grote slaagkans, maar de grijze massa die volgt zal dezelfde problemen tegenkomen als bij vorige pogingen om fundamenteel te veranderen. Daar komt bij dat ze nu vaak zelf het wiel willen uitvinden omdat ze op dit moment om uiteenlopende redenen …

Continue reading

Share

Taalpotentieel: benut de diversteit

De Commissarissen van de Koning van Limburg, Overijssel, Drenthe en Groningen gaan met minister Bussemaker van Onderwijs praten over het behoud van het vak Duits op het mbo. Duits biedt volgens hun grote kansen in de grensgebied. Dit onderwerp leeft breder. Vroeger werd in het onderwijs veel gedaan aan taalbeheersing; Frans Duits Engels was de …

Continue reading

Share

Twee visies op Het Nieuwe Werken

Er is een visie van organisaties en een van medewerkers en andere partijen. “ik wil dat iemand zo voor mij werkt” naast “ik wil zo werken.” Dat zal niet altijd matchen en dat wordt heel belangrijk als er weer schaarste op de arbeidsmarkt ontstaat. De organisatie die vooruitkijkt zal zich aanpassen.

Share

Twee visies op Het Nieuwe Werken

Er is een visie van organisaties en een van medewerkers en andere partijen. “ik wil dat iemand zo voor mij werkt” naast “ik wil zo werken.” Dat zal niet altijd matchen en dat wordt heel belangrijk als er weer schaarste op de arbeidsmarkt ontstaat. De organisatie die vooruitkijkt zal zich aanpassen.

Share

Veranderen doe je vooral zelf

Veel methodieken van verandermanagement verworden bij hun toepassing tot processen “over en zonder” het lagere management en de medewerkers. Daar hoort ook het plichtmatig erbij betrekken van die groepen bij. Een goede graadmeter of er wel echt iets wordt losgemaakt is of er voldoende “gedoe” ontstaat, variërend van kritische vragen tot weerstand. Echte betrokkenheid is …

Continue reading

Share

Prognose arbeidsmarkt en Het Nieuwe Werken

ABN-AMRO bericht 6 januari 2014 in een rapport dat de werkgelegenheid de komende tien jaar mogelijk nog laag blijft en dat de verwachte krapte op de arbeidsmarkt uitblijft. Belangrijkste reden is dat mensen langer doorwerken en dat het aantal werkende ouderen stijgt. Het aandeel van de werkende jongeren blijft dalen. ( bron: NRC 6 -1-2014) …

Continue reading

Share

Load more