Tag: overheid

Risicobeleid

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft het kabinet geadviseerd over een nieuw “transparant en adaptief” risicobeleid. Een van de kernpunten is minder te focussen op “cijfers” en meer het debat aan te gaan met betrokken burgers. Het beleid is te zeer in de technische hoek getrokken. Een commentator zei ooit onderzocht te hebben …

Continue reading

Share

Eigen pensioenregeling voor zzp-ers in de maak

De vier grootste zzp-organisaties en pensioenuitvoerder APG hebben besloten een pensioenfonds voor zzp-ers op te zetten. Ze hopen binnen enkele jaren veertig a vijftig duizend leden te hebben op basis van vrijwillige deelname. Het gaat om een individueel pensioen waarvan de gelden collectief worden belegd. Qua vorm dus totaal anders dan de bestaande werknemerspensioenen ( …

Continue reading

Share

Vleeskeuring weer terug bij de overheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat het vlees weer keuren. De sector bleek zelf niet in staat de kwaliteit te bewaken. Hiermee reageren Dijksma en Schippers op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die had geconstateerd dat de risico’s te groot zijn geworden. ( bron NRC 11 juni 2014). Het gaat weer …

Continue reading

Share

Gelijke aandacht voor werknemers, ondernemers en ZZP-ers gevraagd

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wil dat werknemers in een EU-land hetzelfde betaald worden voor hetzelfde werk. Verder dat ze dezelfde sociale rechten hebben, zoals vakantie en werktijden ( bron Volkskkrant 9 mei 2014). Asscher ( PvdA) probeert de problemen aan te pakken die te maken hebben met het vrije verkeer in Europa, zoals …

Continue reading

Share

De participatiesamenleving en “voordeur delen”

In juni 2014 behandelt de Eerste Kamer de Wet werk en bijstand. Een belangrijk detail is dat bij “voordeur delen” AOW, uitkering en bijstand omlaag kunnen gaan. In algemene zin plausibel: de kosten dalen door kosten te delen. Zoals gebruikelijk zijn er ook ( hopelijk) onbedoelde effecten: stel dat je iemand in huis neemt om …

Continue reading

Share

De participatiesamenleving

Het Sociaal Cultureel Planbureau ( SCP) publiceerde op 26 maart 2014 “Burgermacht op eigen kracht.” Het gaat over burgerparticipatie. Twee op de vijf Nederlanders  is voor gemiddeld een uur per week vrijwilliger. Meestal gaat het om personen met een of meer van de volgende kenmerken: middelbare leeftijd, hoger inkomen, hoger opgeleid, autochtoon en kerkganger. Ze …

Continue reading

Share

Kwaliteit accountants schiet tekort

De internationale toezichthouder op accountants, IFIAR, zegt dat de accountantscontrole mondiaal onder de maat is: teveel onterechte goedkeuringen en  zonder voldoende onderzoek. In Nederland zijn de afgelopen jaren veel affaires geweest rond falende accountants en accountantskantoren  ( bron NRC 11april 2014). Accountancy moet zekerheid verschaffen, maar is ook big business. Winst maken, klanten houden, concurreren, …

Continue reading

Share

De Nederlandse Zorgautoriteit faalt

Medische gegevens en concurrentiegevoelige informatie van zorgverzekeraars en zorgverleners zijn niet veilig bij de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa). Deze toezichthouder schendt al jaren zijn eigen regels en die van de Wet bescherming persoonsgegevens. De NRC beschikt over een dossier van een intern genegeerde klokkenluider die uiteindelijk zelfmoord pleegde. Een onafhankelijke commissie gaat nu in opdracht …

Continue reading

Share

Opslag metadata onrechtmatig: een alternatief

Het langdurig opslaan van grote hoeveelheden persoonsgegevens van niet verdachte burgers is volgens het Europese Hof in strijd met de Europese privacyregels en daardoor onrechtmatig. Minister Opstelten zal bekijken wat de consequenties hiervan zijn ( bron NRC 8 april 2014). Het is mooi dat er eindelijk een duidelijke uitspraak is. Bij deze kwestie is er …

Continue reading

Share

Nudging: gewenste of ongewenste beïnvloeding door de overheid

De Britse belastingdienst gebruikt “nudging”: een wanbetaler krijgt niet alleen een aanmaning maar ook een overzicht hoeveel in zijn wijk wel al betaald hebben. Daarmee wil deze gedrag – ik wil niet onderdoen voor de buren – in de goede richting duwen. Het gaat  om een beleidsinstrument. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling ( RMO) adviseert …

Continue reading

Share

Load more