Tag: pensioen

De Baliegroep pleit voor verplichte verzekering en pensioen voor alle werkenden

De Baliegroep pleit voor verplichte verzekering en pensioen voor alle werkenden. Ongeveer tweederde van de zzp-ers heeft geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid en spaart niet voor een aanvullend pensioen. Breder is er sprake van het wegvallen van veel zekerheden zoals het vaste contract en grote veranderingen in de samenleving. Tijd voor herijking van de verzorgingsstaat volgens …

Continue reading

Share

ABP maakt plaats voor niet vakbondsleden

Het pensioenfonds ABP heeft door open verkiezingen voor een nieuw inspraakorgaan meer ruimte geschapen voor niet vakbondsleden. Opmerkelijk is dat een lijst met jongeren ( LOP) hoog scoorde. Dit lijkt een prima initiatief van het ABP dat navolging verdient. De organisatiegraad van werkenden neemt sterk af en vakbonden vergrijzen mede daardoor sterk. Dat maakt het …

Continue reading

Share