Tag: privacy

Microsoft slaat gegevens op in Europa

Microsoft gaat klanten aanbieden om hun gegevens in Europa op te slaan i.p.v. in de VS om hun af te schermen van de overheidssurveillance daar. Dit in reactie op de uitspraak van het Europese Hof dat de privacy onvolddoende is gewaarborgd door het Safe Harborverdrag met de VS, ( bron NRC 11-11-1015).

Share

Hoeveel vrijheid moet je opgeven om vrij te kunnen zijn?

Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, slaat de handen ineen om iets te doen aan de dreiging van terugkerende jihadisten. Een van de punten is dat ze toch alle passagiersgegevens van de luchtvaartmaatschappijen willen kunnen inzien. Een eerder voorstel daarover strandde in het Europees parlement in verband met de privacy aspecten ( bron NRC 9 …

Continue reading

Share

Opslag metadata onrechtmatig: een alternatief

Het langdurig opslaan van grote hoeveelheden persoonsgegevens van niet verdachte burgers is volgens het Europese Hof in strijd met de Europese privacyregels en daardoor onrechtmatig. Minister Opstelten zal bekijken wat de consequenties hiervan zijn ( bron NRC 8 april 2014). Het is mooi dat er eindelijk een duidelijke uitspraak is. Bij deze kwestie is er …

Continue reading

Share

Hoeveel vrijheid inleveren om vrij te kunnen zijn?

We leven inmiddels in een surveillancestaat. Overal camera’s in de publieke ruimte is een duidelijk en zichtbaar voorbeeld. De grootste ophef gaat nu over het onzichtbare deel, onze communicatie, “de NSA denkt met u mee”. Het rapport Dessens deed onlangs aanbevelingen in die sfeer voor onze AIVD: meer bevoegdheden, maar ook meer toezicht. De kernvraag …

Continue reading

Share

Open brief technologiebedrijven aan Washington

Acht grote Amerikaanse technologiebedrijven ( Google, Apple, Microsoft, Facebook, Yahoo, Twitter, AOL, LinkedIn) hebben in een open brief tegen het massaal meelezen en afluisteren van gebruikers van internetdiensten geprotesteerd. Zij verwijzen daarbij naar de grondrechten uit de Amerikaanse grondwet. Zij pleiten voor wetgeving die zorgt dat die activiteiten proportioneel blijven t.o.v. de risico’s. Natuurlijk vrezen …

Continue reading

Share