Tag: socialezekerheid

De Baliegroep pleit voor verplichte verzekering en pensioen voor alle werkenden

De Baliegroep pleit voor verplichte verzekering en pensioen voor alle werkenden. Ongeveer tweederde van de zzp-ers heeft geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid en spaart niet voor een aanvullend pensioen. Breder is er sprake van het wegvallen van veel zekerheden zoals het vaste contract en grote veranderingen in de samenleving. Tijd voor herijking van de verzorgingsstaat volgens …

Continue reading

Share

Eigen pensioenregeling voor zzp-ers in de maak

De vier grootste zzp-organisaties en pensioenuitvoerder APG hebben besloten een pensioenfonds voor zzp-ers op te zetten. Ze hopen binnen enkele jaren veertig a vijftig duizend leden te hebben op basis van vrijwillige deelname. Het gaat om een individueel pensioen waarvan de gelden collectief worden belegd. Qua vorm dus totaal anders dan de bestaande werknemerspensioenen ( …

Continue reading

Share

De participatiesamenleving en “voordeur delen”

In juni 2014 behandelt de Eerste Kamer de Wet werk en bijstand. Een belangrijk detail is dat bij “voordeur delen” AOW, uitkering en bijstand omlaag kunnen gaan. In algemene zin plausibel: de kosten dalen door kosten te delen. Zoals gebruikelijk zijn er ook ( hopelijk) onbedoelde effecten: stel dat je iemand in huis neemt om …

Continue reading

Share

De participatiesamenleving

Het Sociaal Cultureel Planbureau ( SCP) publiceerde op 26 maart 2014 “Burgermacht op eigen kracht.” Het gaat over burgerparticipatie. Twee op de vijf Nederlanders  is voor gemiddeld een uur per week vrijwilliger. Meestal gaat het om personen met een of meer van de volgende kenmerken: middelbare leeftijd, hoger inkomen, hoger opgeleid, autochtoon en kerkganger. Ze …

Continue reading

Share

Bezuinigen op de ouderenzorg

De AWBZ wordt drastisch hervormd. Het budget wordt verlaagd van 27 miljard naar 10 miljard. Een deel van die 17 miljard verlaging gaat naar de zorgverzekering ( verpleging en verzorging) en de gemeenten ( huishoudelijke hulp). Op het deel dat naar de gemeenten gaat zit een korting van 40%. Adviesbureau Berenschot berekende dat ca 800 …

Continue reading

Share