Tag: toezicht

Opsplitsen accountantskantoren

Maarten Schinkel gaat in de NRC van 30 mei in op de (integriteits) problemen in de wereld van de accountancy ( o.a. KPMG). Een van zijn punten is dat in de tijd het aantal grote kantoren is afgenomen tot 4,  “the big four” ( KPMG, Deloitte, PWC en EY). Als je als bedrijf verplicht moet …

Continue reading

Share

Vleeskeuring weer terug bij de overheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat het vlees weer keuren. De sector bleek zelf niet in staat de kwaliteit te bewaken. Hiermee reageren Dijksma en Schippers op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die had geconstateerd dat de risico’s te groot zijn geworden. ( bron NRC 11 juni 2014). Het gaat weer …

Continue reading

Share

Kwaliteit accountants schiet tekort

De internationale toezichthouder op accountants, IFIAR, zegt dat de accountantscontrole mondiaal onder de maat is: teveel onterechte goedkeuringen en  zonder voldoende onderzoek. In Nederland zijn de afgelopen jaren veel affaires geweest rond falende accountants en accountantskantoren  ( bron NRC 11april 2014). Accountancy moet zekerheid verschaffen, maar is ook big business. Winst maken, klanten houden, concurreren, …

Continue reading

Share

Gedragscode, eed en tuchtrecht voor bankmedewerkers

De Nederlandse vereniging van banken komt met nieuwe gedragsregels, een bankierseed  en tuchtrecht voor bankmedewerkers. Ook burgers kunnen reageren op het concept “Maatschappelijk statuut” op de website van de NVB. Het tuchtrecht is intern en er komt geen openbaar register zoals bij accountants. Het tuchtrecht kan kennelijk niet buiten de landsgrenzen gelden ( bron NRC …

Continue reading

Share

ABP maakt plaats voor niet vakbondsleden

Het pensioenfonds ABP heeft door open verkiezingen voor een nieuw inspraakorgaan meer ruimte geschapen voor niet vakbondsleden. Opmerkelijk is dat een lijst met jongeren ( LOP) hoog scoorde. Dit lijkt een prima initiatief van het ABP dat navolging verdient. De organisatiegraad van werkenden neemt sterk af en vakbonden vergrijzen mede daardoor sterk. Dat maakt het …

Continue reading

Share

De Nederlandse Zorgautoriteit faalt

Medische gegevens en concurrentiegevoelige informatie van zorgverzekeraars en zorgverleners zijn niet veilig bij de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa). Deze toezichthouder schendt al jaren zijn eigen regels en die van de Wet bescherming persoonsgegevens. De NRC beschikt over een dossier van een intern genegeerde klokkenluider die uiteindelijk zelfmoord pleegde. Een onafhankelijke commissie gaat nu in opdracht …

Continue reading

Share

Verantwoording en toezicht zijn zoek 1

De Onderzoeksraad voor Veiligheid schreef 26 maart 2014 dat de veiligheid van ons vlees niet is gewaarborgd. De vleesbedrijven in binnen- en buitenland werken niet altijd schoon. Het toezicht wordt steeds vaker overgelaten aan bedrijven en de overheid trekt zich terug en vertrouwt op “systeemcontroles.” De Nederlandse Voedsel-  en Warenautoriteit ( NVWA) heeft te weinig …

Continue reading

Share