Tag: vergrijzing

Verbouw in plaats van nieuwbouw gewenst?

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft 10 september 2014 zijn tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving gepresenteerd. Op tal van punten zijn er positieve signalen. Verbetering van het voedselaanbod. Schone rivieren waar je in kunt zwemmen. De milieuvervuiling is voor 5% verantwoordelijk voor gezondheidsschade terwijl dat enkele decennia geleden nog 10 tot 15 % was. Kwalitatief …

Continue reading

Share

Prognose arbeidsmarkt

ABN-AMRO bericht 6 januari 2014 in een rapport dat de werkgelegenheid de komende tien jaar mogelijk nog laag blijft en dat de verwachte krapte op de arbeidsmarkt uitblijft. Belangrijkste reden is dat mensen langer doorwerken en dat het aantal werkende ouderen stijgt.Het aandeel van de werkende jongeren blijft dalen. ( bron: NRC 6 -1-2014) . – …

Continue reading

Share

Megatrend: Vergrijzing

Vergrijzing De samenleving vergrijst. Samenleving Het beeld van de “oude” generatie ouderen is: afhankelijk en hulpbehoevend. Het (wens)beeld van de nieuwe generatie ouderen is: zelfstandig, mondig, ondernemend, wil van het leven genieten. Daarvoor is het belangrijk fysiek en psychisch gezond en “aangesloten” te blijven. Enerzijds een bron van “vrijwilligers”, deels kapitaalkrachtige consumenten. Anderzijds een zwaardere …

Continue reading

Share