Werken in de digitale clouds

De kans. Haal realtime op je uitgeklede pc of tablet standaardtoepassingen als tekstverwerken binnen en sla je gegevens ergens in de digitale cloud op. Revolutionair en kostenbesparend: een uitgeklede pc, betalen voor gebruiksduur, geen bemoeienis met software en onderhoud.
Een van de grote voordelen: standaardisatie. Niet eens zozeer vanuit kostenperspectief, maar vanuit het efficiency perspectief. We kunnen eenvoudig communiceren over organisatiegrenzen heen.

De bedreiging. De NSA kwestie heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat beveiliging een strategisch issue is.
– Betekent dit het einde van de cloud, zeker voor gevoelige informatie?
– De bedreiging bij de bron aanpakken of betere encryptie bij de gebruiker?

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.