Megatrend: Heroriëntering op waarden en normen

trendsHeroriëntering op waarden en normen
Een belangrijk deel van de mensen herbezint zich fundamenteel. Over zijn wezen en positie, zijn natuurlijke omgeving en zijn organisatie.

Samenleving
Een belangrijk deel van de mensen is zich aan het heroriënteren. Belangrijke thema’s zijn zingeving (het materialisme en de individualisering voorbij), een leefbare wereld (milieu, leefruimte, sociale verbanden) en de menselijke maat.
Een deel zal uitkomen bij retro elementen door een verlangen naar herkenbaarheid, overzichtelijkheid, kleinschaligheid en de eenvoud van vroeger: de huiskamer, het dorp… tegen globalisering, “Europa”…

Organisatie
De organisatie wordt bij de heroriëntering betrokken. In negatieve zin door niet meer te mogen doen (kinderarbeid, milieuschade). In positieve zin door bij te dragen (experimenteren met werkvormen, groene productie).

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.