Megatrend: Vergrijzing

Vergrijzing
De samenleving vergrijst.

Samenleving
Het beeld van de “oude” generatie ouderen is: afhankelijk en hulpbehoevend.
Het (wens)beeld van de nieuwe generatie ouderen is: zelfstandig, mondig, ondernemend, wil van het leven genieten. Daarvoor is het belangrijk fysiek en psychisch gezond en “aangesloten” te blijven.
Enerzijds een bron van “vrijwilligers”, deels kapitaalkrachtige consumenten.
Anderzijds een zwaardere belasting van de zorgvoorzieningen in brede zin.
De vergrijzing zal tot een discussie leiden binnen en tussen generaties over het sociaal contract (verdeling van de macht, wie betaalt voor wat, instituties, voorzieningenniveau).

Organisatie
Ongeacht de economische situatie is er door de vergrijzing en ontgroening voorlopig (er komen wel structuurverschuivingen aan*) spanning op de arbeidsmarkt, zeker op onderdelen. De organisatie zal zich moeten inspannen om of de behoefte aan personeel te verminderen, of een aantrekkelijke werkgever te zijn.
Specifiek probleem is dat de vergrijzing een piek kent, de babyboomers, die snel opschuift naar het moment van pensionering en dan een gat zal achterlaten.
Binnen de organisatie ontstaat daardoor spanning.
– De organisatie streeft naar continuïteit en gaat zich meer richten op de periode na de uitstroom
van de babyboomers.
– De babyboomers willen niet inleveren.
– De generaties na de babyboomers willen zo snel mogelijk de sleutelposities overnemen.
Daarachter liggen beelden over ouderen als afnemende productiviteit en flexibiliteit en star vasthouden aan opgebouwde rechten.

* Zoals verschuiving van arbeid door globalisering en verschuivingen en mogelijk ook afname door technologische ontwikkelingen

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.