Trend: Het Nieuwe Werken

hnwHet Nieuwe Werken gaat kort samengevat om het volgende. “Het plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken. Dat is mogelijk door vertrouwen tussen werkgever en werknemer  en door de mogelijkheden die de moderne techniek biedt.” Gelet op de brede verspreiding en de bestaansduur kan van een trend worden gesproken.Het Nieuwe Werken wordt vaak aangevlogen vanuit de visie van de organisatie. Je ziet echter ook steeds meer dat echte professionals niet eens meer vast in een organisatie willen werken, maar liever tijdelijke verbanden aangaan. Dat heeft onder andere te maken met – positief benaderd – “vrijheid” en “beloning” en met -negatief benaderd – “onaantrekkelijke organisaties.” Er is dus ook Het Nieuwe Werken zonder directe link naar een organisatie. Het past in de brede trend naar flexibilisering op de arbeidsmarkt, waarvan het stijgend aantal zzp-ers ook een uiting is.
Het beeld dat vaak wordt geschetst is dat van een medewerker die met zijn tablet-pc en smartphone overal en altijd kan werken. Cruciale factoren daarbij zijn dan toegang tot informatie en communicatie met partners. De techniek is echter slechts een hulpmiddel. Er wordt teveel accent gelegd op de randvoorwaarden en te weinig op het werk zelf. Je doet het niet zo omdat het kan, maar omdat je het zo wilt.
De medewerkers zijn overwegend bij de klant of thuis, werken alleen of werken in teams van een of meer organisaties, vaak projectmatig, worden aangestuurd op basis van outputafspraken en hebben maar beperkt contact met de eigen leidinggevende.
Bij Het Nieuwe Werken gaat het er dan ook niet zozeer om of iemand plaats- en tijdonafhankelijk werkt, maar of een organisatie zo werkt of daarop is ingesteld. Dat is een wezenlijk verschil en dat stelt heel andere eisen aan die organisatie en het management. Vertrouwen is daarbij cruciaal.Enkele belangrijke motieven.

De medewerker en de zelfstandige:

– Grotere eigen verantwoordelijkheid en regelruimte

– Minder verloren tijd door files, nodeloos afstemmen en vergaderen

– Grotere arbeidssatisfactie

– Betere verdeling werk en privé.


De organisatie:

– Efficiency

– Talent binnenhalen en houden

– Een wendbare organisatie die beter kansen kan benutten

– Betere samenwerking

– Minder verloren tijd en geld door bijvoorbeeld files, nodeloos afstemmen en vergaderen

– Besparingen op kantoorkosten.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.