Quick scan scenario: de gaswinning

Scenario’s zijn altijd actueel. Het is ook goed om er eens een over het verleden te maken met de kennis van nu om te leren.
De aardgaswinning in Nederland kwam begin jaren zestig op stoom. De Nederlands politiek koos er grosso modo voor de opbrengsten direct te besteden. Natuurlijk was bekend dat de eigen gasvoorraad ooit op zou raken en dat er een alternatief zou moeten komen. De Noren zagen  nadelen aan deze handelwijze ( https://www.volkskrant.nl/economie/noorwegen-leert-van-nederlandse-ziekte-noors-oliefonds-tikt-1-biljoen-dollar-aan~b3094511/ ) en startten een staatsfonds waarin zij een groot deel van hun olieopbrengsten onderbrachten. Had Nederland daar ook voor gekozen dan zou het nu over reserves beschikken, bijvoorbeeld om de energietransitie  te financieren.

Wat zijn sinds begin jaren zestig de vragen voor het quick scan scenario?
1. Wat kunnen we doen als de gasvoorraad opraakt?
2. Wanneer moeten we daarmee beginnen?
3. Wat gaat dat kosten en hoe betalen we dat?

De omvang van de gasvoorraad was redelijk bekend en het gebruik van gas is alleen maar  toegenomen. Concreet en urgent genoeg dus om te gaan plannen.
Ik denk dat lange tijd gedacht is in oplossingen met fossiele brandstof en een tijdlang ook  kernenergie. “Alternatieve” energie heeft lange tijd weinig serieuze aandacht gekregen in dit kader. De kernvraag is dus wanneer die aanvankelijk gekozen mogelijkheden zijn uitgesloten. Dat is eigenlijk pas vrij recent en op basis van fundamenteel gewijzigde criteria ( “klimaat”).
In een quick scan ontstaat er dus een “officieel” scenario met lange tijd als basis vooral de genoemde “fossiele” oplossingen. In de samenleving waren wel afwijkende geluiden, maar kennelijk niet sterk genoeg.
Methodologisch zijn dus belangrijke vragen of er onder het beleid sinds de jaren zestig goede scenario’s hebben gelegen en of men voldoende open stond voor andere visies. Ik denk hierbij ook aan de basale vraag : stel dat ons gekozen scenario niet klopt, wat dan? Plan B dus. ( Zie voor aan scenario’s te stellen eisen ook het gratis handboekje scenario’s  https://bit.ly/2DdpSlL ).
In dit verhaal  van de gaswinning blijft het overigens vreemd dat er geen reserves zijn gevormd, voor welk scenario ook, zeker toen Noorwegen dat op goede gronden wel ging doen.
Ik hoop op reacties op deze schets om zoals gezegd te leren. Het volgende quick scan scenario gaat namelijk over de toekomst: de energietransitie.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.