De online organisatie: webinars

Tijd voor professionalisering. Naast verbetering van de vormgeving kun je ook denken aan multichannel en multipurpose. Waarom alleen via je eigen website maar ook niet via YouTube enz.? Waarom niet bewerken om het geschikt te maken voor meerdere doelen, zoals reclame, training…? Waarom niet blijvend toegankelijk houden?

Share

De online organisatie: professionele presentatie

We hebben al improviserend de weg gevonden met o.a. Teams en Zoom, maar moet dat intussen-  toekomstgericht- niet professioneler? Natuurlijk kun je denken aan een “company” achtergrond voor de medewerkers, maar er is meer.
– op de nieuwe situatie gerichte mediatraining voor leidinggevenden en medewerkers
– professionele vormgeving van presentaties die ook buiten kunnen worden ingezet
– de stap naar een online evenement, eventueel met zakenpartners, voor de business maar ook voor de werving…
Kunnen we dit niet beter niet als “ernaast” zien maar centraal stellen? Er zijn vast meer ideeёn om hier iets mee te doen.

Share

De online organisatieWe denken misschien nog te sterk in gebouwen met mensen erin. Digitalisering, thuiswerken en online samenwerken nemen nu door corona een hoge vlucht. Een kantelpunt?
Denkoefeningen voor een “kantoororganisatie.”
– Stel we handhaven alleen nog vergader- en ontmoetingsruimtes?
– Wat kunnen we online delen met organisaties in een vergelijkbare situatie? Gedeelde services?
– Een open digitale ( platform)organisatie ernaast om samen te werken? De “gast” bij het werkoveleg, gezamenlijk brainstormen?

Share

Winst door meer thuiswerken

Werknemers: denk aan minder woon- werkverkeer; daar wegen de extra kosten van glw niet tegenop. Werkgevers: denk aan minder kantoorruimte en exploitatiekosten. Samenleving: denk aan minder co2 uitstoot door verkeer, minder files, minder ongelukken, minder druk op de infrastructuur.
Natuurlijk zijn er nadelen en risico’s. Het gevaar van minder binding, minder samenwerking en isolement. De effecten op bijvoorbeeld de productiviteit en ziekteverzuim verdienen aandacht.
Het is gewoon een kansrijke nieuwe manier van werken die per sector moet worden bekeken. Er moet een balans worden gevonden, niet alleen per bedrijf of bedrijfstak maar ook landelijk. Het laatste gaat bijvoorbeeld om spreiding van verkeer en een goed maar bij voorkeur ook rendabel openbaar vervoer.

Share

Scenarioplanning en risicomanagement

Covid heeft bijna iedereen totaal verrast. Er zullen ongetwijfeld wel ergens studies zijn waarin wel iets vergelijkbaars voorkwam, maar juist de wereldwijde impact verraste. Tijd om bijvoorbeeld de instrumenten scenarioplanning en risicomanagement meer ruimte te geven en de modellen aan te passen. Maar stel dat de pandemie met die instrumenten wel op tijd en in volle omvang in beeld was gekomen, hadden we dan ook meteen alles uit de kast getrokken zoals nu is gebeurd? Dat is de andere kant van die instrumenten: wat kun je er echt mee? Ik denk dat de doorsnee organisatie wel vooruit moet kijken, maar vooral ook moet denken in termen van robuustheid, flexibiliteit en veerkracht.
, scenario

Share

Meer persoonlijk contact op de corona-werkvloer: thuis.

Er zijn al veel oplossingen voor communicatie in coronatijd ( zoals meer korte contacten en een-op-een bellen). Nu het zolang duurt neemt het risico toe dat je mensen kwijtraakt, dat ze onzichtbaar in de problemen raken of dat gewoon de binding afneemt. Het aspect “werken in de thuissituatie” kan dus niet worden genegeerd. Het gesprek van de leidinggevende kan niet meer alleen over werk gaan. Er zal meer op persoonlijk vlak aan binding en motivatie moeten worden gewerkt. Een nieuwe stijl van communiceren en leiding geven dus. Daar passen ook weer goede oude tools bij als zelfmanagement . Die leveren dan ook weer gespreksstof op om meer menselijk contact te hebben. Dit zou een invalshoek voor trainers kunnen zijn: oude tools inzetten als ondersteuning van communicatie in coronatijd.

Share

Meer algemene voorwaarden in plaats van bedrijfsvoorwaarden?

Hoe vaak moet je voorwaarden doorlezen waarvoor je feitelijk een expert zou moeten inhuren. Een bekend voorbeeld zijn de voorwaarden van de techgiganten die de privacyregels moeten volgen maar leven van het gebruiken en doorverkopen van zoveel mogelijk van je gegevens. Zou het niet eenvoudiger zijn  dat bijv. Europa op hoofdpijndossiers standaardvoorwaarden formuleert en dat je dus alleen aanvullingen van het bedrijf daarop hoeft te lezen?

Share

Kwaliteit van online communicatie verbeteren?

Hoe groot is die kwaliteit na een jaar corona? Moeten we niet meer professionaliseren, de kant op van “tv-programma” kwaliteit?
Leidinggevenden en teams zijn gebaat bij trainingen online communicatie. Zeker als er ook klantcontacten spelen. Er zijn echter steeds meer online manifestaties van organisaties voor interne en externe doelgroepen.  Daar gaat professionele kwaliteit een rol spelen. Er is een breed gevoel dat meer online toekomst heeft: meer thuis werken, minder zakenreizen, minder ( massa)bijeenkomsten  buiten de deur. Dat betekent niet meteen dat je alles zelf in huis moet hebben, er zal wel een passend professioneel aanbod ontstaan. Het zou me niet verbazen als congresbureaus en opleiders daar instappen.

Share

Labels voor huizen


Het energielabel kennen we al, daar komt het funderingslabel bij in verband met het toenemend risico op verzakken. Zou het niet consequent zijn om ook een overstromingsrisicolabel toe te voegen (i.v.m. de stijging van de zeespiegel) en een gezondheidslabel ( als je denkt aan wonen bij de hoogovens, Schiphol, electriciteitsmasten, gaswinning…). Zou het niet handiger zijn dit allemaal onder te brengen in een integraal gecertificeerd rapport? Dat zou meteen juridische erkenning opleveren van een aantal slepende discussies. https://funderingsrisico.fundermaps.com/

Share

Flashcards en co-creatie

Flashcards en co-creatie
Flashcards zijn een bekend hulpmiddel om te leren: vraag op de voorkant van het kaartje, antwoord op de achterkant. Je maakt ze zelf op papier of online. CRAM https://www.cram.com/language  en Brainscape https://www.brainscape.com/ ( deze oogt professioneler)  zijn interessante varianten. Vrijwilligers voegen wereldwijd vragen en antwoord en toe en dat heeft bjjvoorbeeld geleid tot een grote verzameling kaartjes om talen te leren. Dit roept de vraag op of er geen behoefte is aan een variant op basis van co-creatie voor ons onderwijs.
Tips om met flashcards te werken:  https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/leren/leren-met-flashcards  Verder iets meer traditioneel : https://www.flashcardsbestellen.nl/flashcards-zelf-maken-of-kopen/

Share

Laad meer