DIVERSEN

Share

BEURZEN ( concept)

Checklist beursdeelname Een organisate neemt deel aan een beurs om zich te presenteren, in contact te komen met de doelgroep en zaken te doen. De organisatie kan er verschillende zaken presenteren, zoals de verschillende produkten en diensten, het merk of er bijvoorbeeld een product lanceren.Vroeger was er veel aandacht voor “nieuw”,”nut” en kwaliteit. Tegenwoordig is …

Share

TRADE FAIR ( draft)

Checklist trade fair participation An organization participates in a trade fair to present itself, to get in touch with the target group and to do business. The organization can present various things there, such as the various products and services, the brand or, for example, launch a new product. Communication is crucial to achieving the …

Share

MESSETEILNAHME ( Konzept)

Checkliste Messeteilnahme Eine Organisation nimmt an einer Messe teil, um sich zu präsentieren, mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten und Geschäfte zu machen. Die Organisation kann dort verschiedene Dinge präsentieren, wie die verschiedenen Produkte und Dienstleistungen, die Marke oder beispielsweise ein neues Produkt lancieren. Kommunikation ist entscheidend, um das Ziel zu erreichen. Bei der …

Share