De meerwaarde van het kantoor na de coronacrisis

Thuis werk je productief. Je kunt er mede dankzij moderne voorzieningen bijvoorbeeld zelfstandig werken, samenwerken, afstemmen en leidinggeven. Je kunt erover discussiёren waar je het meeste productief bent, maar thuiswerken heeft ook maatschappelijk belangrijke voordelen, zoals minder reisbewegingen. Het nieuwe normaal wordt dus een combinatie van thuis werken en op kantoor werken.
Wat is de meerwaarde van het kantoor in het nieuwe normaal?

De organisatie inrichten en aansturen. 
Dat werkt niet via alleen scherm of memo.
A. “Richting geven”: visie, missie, concrete doelstellingen, werkwijze en sturing inbedden. Een organisatie is geen los zand en moet worden vormgegeven. Dat vraagt om optimale communicatie,  stimulerende toelichting en ( groeps)dialoog.
B. “Binden en verbinden.” Een organisatie heeft ook sociale verbindingen nodig. Het “wij” gevoel om samen te werken en aan gedeelde doelen met gedeelde waarden en normen.
C. Belangrijke gesprekken. “Ontslag ” of “reorganisatie” doe je niet per mail. Een belangrijk vast gesprekspunt zal in de toekomst “gezondheid en welbevinden” zijn. De risico’s van thuiswerken zullen inmiddels wel bekend zijn.

De organisatie ontwikkelen.
Leren. Medewerkers moeten blijven leren om hun werk goed te kunnen doen, waaronder bijvoorbeeld ook samenwerken. Dat werkt niet via alleen scherm of handboek. Je leert ook van anderen, ook om het geleerde in de context van de organisatie te zien.
Creativiteit. Een organisatie wil vernieuwen.  Naast het alleen doen speelt hier de interactie met andere medewerkers een grote rol. Deels geformaliseerd, maar ook gewoon door losse contactmomenten.

De behoefte van de medewerker.
De medewerker zal naast de door de organisatie aangereikte contactmomenten op kantoor “sociaal contact” en “persoonlijk zakelijk contact” met collega’s en leidinggevenden belangrijk vinden. Het gaat om een normale menselijke behoefte.

De behoefte van de leidinggevende.

Nu de medewerker door thuiswerken minder aanwezig zal zijn op kantoor zal de leidinggevende  meer dan voorheen moeten verbinden en faciliteren. Dat kan hij deels vanuit huis, maar juist hij zal vaak op kantoor willen zijn omdat hij daar de ( collega’s) en medewerkers kan ontmoeten.

En het kantoor zelf? Uit de opgesomde punten blijkt dat “persoonlijk contact,” “afstemmen,” ‘’’samenwerken” en “samen leren” belangrijk worden en dat de intensief gebruikte individuele werkplek minder belangrijk wordt. Dat vergt niet alleen een andere verdeling en indeling van de kantoorruimte, maar ook elementen die de organisatie een eigen gezicht geven.

Share

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.