De online organisatieWe denken misschien nog te sterk in gebouwen met mensen erin. Digitalisering, thuiswerken en online samenwerken nemen nu door corona een hoge vlucht. Een kantelpunt?
Denkoefeningen voor een “kantoororganisatie.”
– Stel we handhaven alleen nog vergader- en ontmoetingsruimtes?
– Wat kunnen we online delen met organisaties in een vergelijkbare situatie? Gedeelde services?
– Een open digitale ( platform)organisatie ernaast om samen te werken? De “gast” bij het werkoveleg, gezamenlijk brainstormen?

Share

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.