Trefwoord archief: online

De online organisatie

We denken misschien nog te sterk in gebouwen met mensen erin. Digitalisering, thuiswerken en online samenwerken nemen nu door corona een hoge vlucht. Een kantelpunt?Denkoefeningen voor een “kantoororganisatie.”– Stel we handhaven alleen nog vergader- en ontmoetingsruimtes?– Wat kunnen we online delen met organisaties in een vergelijkbare situatie? Gedeelde services?– Een open digitale ( platform)organisatie ernaast …

Lees verder

Share